ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 


 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2019
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2019
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:17 - 20 มิถุนายน 2562
การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 39
การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 39
ภาควิชาศัลยศาสตร์
วันที่:23 - 24 กรกฎาคม 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential  in  pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:19-21 สิงหาคม 2562
Ramathibodi ECMO 2019
Ramathibodi ECMO 2019
กุมารเวชศาตร์
วันที่:1-3 สิงหาคม 2562
การอบรมวิชาการเรื่อง "Strengthening Health System Innovation in Chronic Illness Management"
การอบรมวิชาการเรื่อง "Strengthening Health System Innovation in Chronic Illness Management"
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:24 - 28 มิถุนายน 2562
การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ
การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่:7 - 10 พฤษภาคม 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง "ID Rama Symposium 2019"
การประชุมวิชาการเรื่อง "ID Rama Symposium 2019"
ภาควิชาอายุรศาสตร์
วันที่:8 - 9 มิถุนายน 2562
Data Science for Health Care Conference
Data Science for Health Care Conference
กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
วันที่:14-16 พฤษภาคม 2562
The Essential Blocks for Daily Clinical Practice ครั้งที่ 3
The Essential Blocks for Daily Clinical Practice ครั้งที่ 3
ภาควิชาวิสัญญี
วันที่:8 - 26 กรกฎาคม 2562
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 2
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 2
หน่วยวิจัยทางคลินิก
วันที่:13-14 สิงหาคม 2562
การอบรม การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง (Lung Volume and DLCO)
การอบรม การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง (Lung Volume and DLCO)
ภาควิชาอายุรศาสตร์
วันที่:27 - 29 พฤกษภาคม 2562
Today practice and new frontiers in critical care and emergency medicine
Today practice and new frontiers in critical care and emergency medicine
ภาควิชาอายุรศาสตร์
วันที่:1 - 4 เมษายน 2562
Future projection: Family Medicine in the next decade
Future projection: Family Medicine in the next decade
เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่:27 - 29 มีนาคม 2562
Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 4 (4th EMTAC) Beyond the fast is the high quality EMS 2019
Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 4 (4th EMTAC) Beyond the fast is the high quality EMS 2019
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่:25-27 มีนาคม 2562
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA