ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
งานประชุมวิชาการเรื่อง Special technics in Breast & Endocrine Surgery 2019
งานประชุมวิชาการเรื่อง Special technics in Breast & Endocrine Surgery 2019
ภาควิชาศัลยศาสตร์
วันที่:24 - 25 กันยายน 2562
โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ” (Respiratory Care in Clinical Practice) ครั้งที่ 9
โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ” (Respiratory Care in Clinical Practice) ครั้งที่ 9
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
วันที่:25-29 พฤศจิกายน 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง Ramathibodi chest medicine 2019 :From Guidelines to Practices
การประชุมวิชาการเรื่อง Ramathibodi chest medicine 2019 :From Guidelines to Practices
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:2-3 พฤศจิกายน 2562
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:6 มกราคม - 3 เมษายน 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:27-30 พฤศจิกายน 2562
Ramathibodi Diabetes Day Education 2019 ครั้งที่ 15
Ramathibodi Diabetes Day Education 2019 ครั้งที่ 15
อายุรศาสตร์
วันที่:9 พฤศจิกายน 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential  in  pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:19-21 สิงหาคม 2562
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:13 ม.ค. - 10 เม.ย. 2563
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 16 และ 15th Ramathibodi Surgical Forum
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 16 และ 15th Ramathibodi Surgical Forum
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:14 -15 พ.ย. 2562
โครงการอบรมอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลและแนวทางการทำวิจัยของระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล(Ramathibodi International Mass casualty Incident Workshop and Prehospital research strategy: RAMCI)
โครงการอบรมอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลและแนวทางการทำวิจัยของระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล(Ramathibodi International Mass casualty Incident Workshop and Prehospital research strategy: RAMCI)
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่:สิงหาคม 2562
โครงการจัดอบรมวิชาการ Ramathibodi   Update  in  Internal Medicine  2019 “Art of Managing Complexity in Internal Medicine”
โครงการจัดอบรมวิชาการ Ramathibodi Update in Internal Medicine 2019 “Art of Managing Complexity in Internal Medicine”
ภาควิชาอายุรศาสตร์
วันที่:15 – 17 สิงหาคม 2562
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดในช่องหูและกระดูกเทมโพราล International Practical Course in Otology and Temporal Bone Surgery
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดในช่องหูและกระดูกเทมโพราล International Practical Course in Otology and Temporal Bone Surgery
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันที่:4 - 6 กันยายน 2562
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 2
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 2
หน่วยวิจัยทางคลินิก
วันที่:13-14 สิงหาคม 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " เพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ"
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " เพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ"
ศูนย์โรคการนอนหลับ
วันที่:ตุลาาคม2562 - กันยายน 2563
Ramathibodi ECMO 2019
Ramathibodi ECMO 2019
กุมารเวชศาตร์
วันที่:1-3 สิงหาคม 2562
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA