ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

โครงการจัดอบรมวิชาการ Ramathibodi Update in Internal Medicine 2019 “Art of Managing Complexity in Internal Medicine”

โครงการจัดอบรมวิชาการ Ramathibodi   Update  in  Internal Medicine  2019 “Art of Managing Complexity in Internal Medicine”
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 3,000.00บาท
รับจำนวน : 250 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 135 คน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท

*ปิดลงทะเบียนออนไลน์

 *ผู้สนใจยังสามารถลงทะเบียนได้ โดยติดต่องานบริการวิชาการ หรือ โทร 02 201 2193

                 อายุรศาสตร์เป็นวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความรู้ใหม่อยู่สม่ำเสมอ อายุรแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติที่จบการศึกษาหรือฝึกอบรมไปแล้ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความชำนาญและนำไปประยุกต์ในทางคลินิกใช้อย่างเหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยในเวชปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามหลักวิชาการ และคำนึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากร การทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์สหสาขา และบังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีกับการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงเป็นที่มาของ theme ของการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ได้แก่ Art of Managing Complexity in Internal Medicine

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA