ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

โครงการอบรมอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลและแนวทางการทำวิจัยของระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล(Ramathibodi International Mass casualty Incident Workshop and Prehospital research strategy: RAMCI)

โครงการอบรมอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลและแนวทางการทำวิจัยของระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล(Ramathibodi International Mass casualty Incident Workshop and Prehospital research strategy: RAMCI)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 70 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 52 คน
หน่วยงานผู้จัด: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถานที่จัด : ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : สิงหาคม 2562

ค่าลงทะเบียน

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศัลยแพทย์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 

และ แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุบัติภัยหมู่

 

ท่านละ 6,000 บาท

 

**ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ปฏิบัติงานโรงพยาบาลศูนย์ที่ยากลำบาก
3000 บาท!!

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
รุ่นและประเภท:

            เนื่องด้วยในปัจจุบันมีอุบัติภัยหมู่เกินขึ้นมากมาย เช่น ไฟไหม้ในที่สาธารณะ การประท้วง การใช้แก๊สพิษ นํ้าท่วมเป็นต้น ซึ่งห้องฉุกเฉินเป็นด่านหน้าของโรงพยาบาลในการรับมือกับอุบัติภัยหมู่เหล่านี้ จึงมีความจำเป็นที่แพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรู้ในการจัดการอุบัติภัยหมู่เหล่านี้อย่างเป็นระบบ

และเป็นผู้นำในการสร้างระบบ รวมทั้งพัฒนาระบบโรงพยาบาล ให้ดี เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่

            ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้เล็งเห็นความสำคัญนี้จึงได้จัดโครงการอบรม และเชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาร่วมสอน สาธิตและปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลอง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินให้รับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเหล่านี้ได้ดีขึ้นในระดับสากล

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ และสามารถแก้ไขให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี ใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า รวมไปถึงการพัฒนาแนวทางการทำวิจัย ของระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาลให้อยู่ในระดับสากล

เพื่อยกระดับระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาลให้เป็นสากลมากขึ้น

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA