ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ” (Respiratory Care in Clinical Practice) ครั้งที่ 9

โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ” (Respiratory Care in Clinical Practice) ครั้งที่ 9
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 6,000.00บาท
รับจำนวน : 300 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 271 คน

**ยกเลิกการอบรม**

          โดยเหตุที่ในประเทศไทยยังไม่มีวิชาชีพนักบำบัดระบบหายใจ (respiratory therapist) และไม่มีสถาบันการศึกษาใดเปิดสอนศาสตร์การบำบัดระบบหายใจ (respiratory care) ไม่ว่าในระดับใด เป็นเหตุให้แพทย์และพยาบาลต้องร่วมกันรับภาระการบำบัดระบบหายใจทั้งๆ ที่ไม่มีการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ข้อผิดพลาดของการบำบัดระบบหายใจจึงมีให้พบเห็นได้ในทุกโรงพยาบาล และทุกเวลาที่เยี่ยมชม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้นเรื่อง “การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่แพทย์และพยาบาลมาแล้ว ๘ ครั้ง จากผลของการประเมินทุกครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในระดับมากถึงมากที่สุด และเรียกร้องให้มีการจัดอีก

          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาวิสัญญีวิทยา เห็นควรจัดโครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ” ครั้งที่ ๙ ขึ้น โดยเน้นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของการบำบัดระบบหายใจและการใช้เครื่องช่วยหายใจในประเทศไทย และแนวทางป้องกันและแก้ไข

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA