ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทางธนาคาร SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2565 Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2022
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2565 Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2022
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:5-6 กันยายน 2565
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Mental well-being in VUCA world” (สุขภาพจิตที่ดีในโลกที่เปลี่ยนแปลง) ในรูปแบบ Online
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Mental well-being in VUCA world” (สุขภาพจิตที่ดีในโลกที่เปลี่ยนแปลง) ในรูปแบบ Online
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
วันที่:22 - 23 กันยายน 2565
โครงการอบรมวิชาการ Ramathibodi Update in internal Medicine 2022 “Internal Medicine - Ready to Go”
โครงการอบรมวิชาการ Ramathibodi Update in internal Medicine 2022 “Internal Medicine - Ready to Go”
อายุรศาสตร์
วันที่:24 – 26 สิงหาคม 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adult and Children 2022
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adult and Children 2022
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:2 - 5 พฤศจิกายน 2565
โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง
โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่:1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565
โครงการจัดอบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ   “Text Analytics Specialization: Voices from Social Media Related to Healthcare Topics”
โครงการจัดอบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ “Text Analytics Specialization: Voices from Social Media Related to Healthcare Topics”
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
วันที่:2 - 4 สิงหาคม 2565
อบรมทางวิชาการเรื่อง "การเขียนตำราและหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ"
อบรมทางวิชาการเรื่อง "การเขียนตำราและหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ"
โครงการตำรา
วันที่:29 สิงหาคม 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2022
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2022
วิสัญญีวิทยา
วันที่:20 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565
การประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2022 : Guideline and breakthrough
การประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2022 : Guideline and breakthrough
อายุรศาสตร์
วันที่:12 - 13 พฤศจิกายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ID Rama Symposium 2022
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ID Rama Symposium 2022
อายุรศาสตร์
วันที่:11-12 มิถุนายน 2565
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:20 มิ.ย. - 23 ก.ย. 2565
การประชุมวิชาการ 7th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (7th ARAC)
การประชุมวิชาการ 7th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (7th ARAC)
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
วันที่:4-5 มิถุนายน 2565
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม แผล และควบคุมการขับถ่าย ครั้งที่ 3 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม แผล และควบคุมการขับถ่าย ครั้งที่ 3 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:6 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:2 พ.ค. - 22 ส.ค. 2565
โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 4 Demystifying the perplexing problems in family practice
โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 4 Demystifying the perplexing problems in family practice
เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่:7 - 8 เมษายน 2565
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA