ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทางธนาคาร SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
โครงการอบรม เรื่อง “Systematic Reviews and Meta-analysis”
โครงการอบรม เรื่อง “Systematic Reviews and Meta-analysis”
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
วันที่:24 – 26 กรกฎาคม 2566
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Advance practice in critical care medicine: from integrated knowledge to integrated care”
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Advance practice in critical care medicine: from integrated knowledge to integrated care”
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2566 เรื่อง  Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2566 เรื่อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่:27 มีนาคม – 31 มีนาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ สู่การพยาบาลให้สารน้ำอย่างปลอดภัย”  (ReSkill & UpSkill for Safety Infusion Nurses)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ สู่การพยาบาลให้สารน้ำอย่างปลอดภัย” (ReSkill & UpSkill for Safety Infusion Nurses)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:14-16 กรกฎาคม 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Essential  in Pediatric Respiratory Care (หลักสูตร 10 วัน)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Essential in Pediatric Respiratory Care (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:28 สิงหาคม -29 กันยายน 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Train the Trainer for Hand Hygiene Audit
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Train the Trainer for Hand Hygiene Audit
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
วันที่:29-30 เมษายน 2566
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 6
ฝ่ายเภสัชกรรม
วันที่:15-17 มีนาคม พ.ศ. 2566
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 5 What lies beneath: common problems and uncommon solutions
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 5 What lies beneath: common problems and uncommon solutions
เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่:16 - 17 มีนาคม 2566
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง  Battle against Problematic Gynecology  with Interdisciplinary Perspectives
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Battle against Problematic Gynecology with Interdisciplinary Perspectives
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่:20 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
การจัดอบรมเรื่อง ID Rama Symposium 2023
การจัดอบรมเรื่อง ID Rama Symposium 2023
อายุรศาสตร์
วันที่:10-11 มิถุนายน 2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ
ศูนย์โรคการนอนหลับ
วันที่:1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2566
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support for Non Health Care Provider Course
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support for Non Health Care Provider Course
ฝ่ายการแพทย์
วันที่:8 ตุลาคม 2565 - 2 กันยายน 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:20 มีนาคม - 16 มิถุนายน 2566
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผล ทวารเทียม และควบคุมการขับถ่าย : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 4 Nursing care for wound ostomy and continence : Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผล ทวารเทียม และควบคุมการขับถ่าย : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 4 Nursing care for wound ostomy and continence : Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:8 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566
การประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2023
การประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2023
อายุรศาสตร์
วันที่:4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA