ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทางธนาคาร SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
การอบรมระยะสั้น เรื่อง The essential  in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) (ครั้งที่ 8)
การอบรมระยะสั้น เรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) (ครั้งที่ 8)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:26 สิงหาคม -27 กันยายน 2567
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 6 Verge of the abyss, what can primary care providers do?
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 6 Verge of the abyss, what can primary care providers do?
เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่:21 – 22 มีนาคม 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:4 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกและการเตรียมการทางห้องปฏิบัติการ 2nd  intrauterine insemination (IUI) workshop
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกและการเตรียมการทางห้องปฏิบัติการ 2nd intrauterine insemination (IUI) workshop
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่:1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "First Step for Critical Care Nurses 2024"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "First Step for Critical Care Nurses 2024"
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:13-15 มีนาคม 2567
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Intensive Course of Intensive Care: Unlock your Limits”
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive Course of Intensive Care: Unlock your Limits”
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:8 – 10 พฤษภาคม 2567
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผล ทวารเทียม และควบคุมการขับถ่าย : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 Nursing care for wound ostomy and continence: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผล ทวารเทียม และควบคุมการขับถ่าย : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 Nursing care for wound ostomy and continence: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:10 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ สู่การพยาบาลให้สารน้ำอย่างปลอดภัย ปีที่2”  (Re Skill & Up Skill for Safety Infusion Nurses EP2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ สู่การพยาบาลให้สารน้ำอย่างปลอดภัย ปีที่2” (Re Skill & Up Skill for Safety Infusion Nurses EP2
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:4-6 กรกฎาคม 2567
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 7
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 7
ฝ่ายเภสัชกรรม
วันที่:6-8 มีนาคม พ.ศ. 2567
ประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2024 ครั้งที่ 13
ประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2024 ครั้งที่ 13
อายุรศาสตร์
วันที่:3-4 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการจัดประชุมแพทย์นรีเวชด้านความงาม เพื่อมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย
โครงการจัดประชุมแพทย์นรีเวชด้านความงาม เพื่อมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่:11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
โครงการอบรมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด หลักสูตร 1 เดือน Training Program of Nursing Specialty for Nutrition Support nurses
โครงการอบรมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด หลักสูตร 1 เดือน Training Program of Nursing Specialty for Nutrition Support nurses
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:4 มิย. - 12 กค. 2567
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน (ครั้งที่ 7)
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน (ครั้งที่ 7)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:15 มกราคม - 12 เมษายน 2567
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:22 ม.ค. - 27 มี.ค. 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Infection Prevention and Control conference :  “50 years IC Ramathibodi: from the first step to the national standards & Train the Trainer for Hand Hygiene Audit”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Infection Prevention and Control conference : “50 years IC Ramathibodi: from the first step to the national standards & Train the Trainer for Hand Hygiene Audit”
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
วันที่:22 – 24 ธันวาคม 2566
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA