ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทางธนาคาร SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:22 ม.ค. - 27 มี.ค. 2567
ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2023 ครั้งที่ 19
ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2023 ครั้งที่ 19
อายุรศาสตร์
วันที่:4 พฤศจิกายน 2566
ประชุมวิชาการ "Frontier in SLE management" รูปแบบ Hybrid Conference Onsite & Online
ประชุมวิชาการ "Frontier in SLE management" รูปแบบ Hybrid Conference Onsite & Online
อายุรศาสตร์
วันที่:23 กันยายน 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฟื้นฟูการทรงตัวผ่านระบบประสาทการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular rehabilitation)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฟื้นฟูการทรงตัวผ่านระบบประสาทการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular rehabilitation)
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันที่:2 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Infection Prevention and Control conference :  “50 years IC Ramathibodi: from the first step to the national standards & Train the Trainer for Hand Hygiene Audit”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Infection Prevention and Control conference : “50 years IC Ramathibodi: from the first step to the national standards & Train the Trainer for Hand Hygiene Audit”
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
วันที่:22 – 24 ธันวาคม 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Train the Trainer for Hand Hygiene Audit
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Train the Trainer for Hand Hygiene Audit
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
วันที่:23 – 24 ธันวาคม 2566
ประชุมวิชาการ เรื่อง Palliative Care Day 2023 : Compassionate Community
ประชุมวิชาการ เรื่อง Palliative Care Day 2023 : Compassionate Community
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
วันที่:13-14 พฤศจิกายน 2566
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forum
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forum
ภาควิชาศัลยศาสตร์
วันที่:16-17 พฤศจิกายน 2566
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)  2023
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) 2023
หน่วยวิจัยทางคลินิก
วันที่:14-15 กันยายน 2566
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 Ramathibodi Stem Cell Transplantation 2023
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 Ramathibodi Stem Cell Transplantation 2023
ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
วันที่:19 - 20 สิงหาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care: Innovation and new guidelines 2023
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care: Innovation and new guidelines 2023
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566
Ramathibodi Update in Internal Medicine 2023 “The Endless of Evolutioin in Medicine”
Ramathibodi Update in Internal Medicine 2023 “The Endless of Evolutioin in Medicine”
อายุรศาสตร์
วันที่:23 – 25 สิงหาคม 2566
การประชุมวิชาการเรื่อง Ramathibodi chest medicine 2023:  Pearls and Points in Pulmonary Practices
การประชุมวิชาการเรื่อง Ramathibodi chest medicine 2023: Pearls and Points in Pulmonary Practices
อายุรศาสตร์
วันที่:24 – 26 พฤศจิกายน 2566
การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 40
การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 40
ภาควิชาศัลยศาสตร์
วันที่:20 - 21 กรกฎาคม 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Essential  in Pediatric Respiratory Care (หลักสูตร 10 วัน)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Essential in Pediatric Respiratory Care (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:28 สิงหาคม -29 กันยายน 2566
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA