ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทางธนาคาร SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ สู่การพยาบาลให้สารน้ำอย่างปลอดภัย ปีที่2”  (Re Skill & Up Skill for Safety Infusion Nurses EP2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ สู่การพยาบาลให้สารน้ำอย่างปลอดภัย ปีที่2” (Re Skill & Up Skill for Safety Infusion Nurses EP2
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:4-6 กรกฎาคม 2567
การประชุมวิชาการ 8th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (8th ARAC)
การประชุมวิชาการ 8th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (8th ARAC)
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
วันที่:6 - 7 กรกฎาคม 2567
โครงการจัดประชุมแพทย์นรีเวชด้านความงาม เพื่อมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย ครั้งที่ 4
โครงการจัดประชุมแพทย์นรีเวชด้านความงาม เพื่อมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย ครั้งที่ 4
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่:18 สิงหาคม พ.ศ. 2567
โครงการอบรม เรื่อง Clinical research methodology and basic biostatistics และ Systematic review and meta-analysis: Direct and network approaches
โครงการอบรม เรื่อง Clinical research methodology and basic biostatistics และ Systematic review and meta-analysis: Direct and network approaches
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
วันที่:17 – 21 มิถุนายน 2567
การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 41
การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 41
ภาควิชาศัลยศาสตร์
วันที่:11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
Ramathibodi Pediatric Hemato-Oncology Boost Up Day 2024
Ramathibodi Pediatric Hemato-Oncology Boost Up Day 2024
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
วันที่:วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567
การจัดอบรมเรื่อง ID Rama Symposium 2024
การจัดอบรมเรื่อง ID Rama Symposium 2024
อายุรศาสตร์
วันที่:8 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567
โครงการจัดอบรมการประเมินเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ Health Economics Evaluation Conference
โครงการจัดอบรมการประเมินเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ Health Economics Evaluation Conference
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
วันที่:15 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
โครงการอบรมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด หลักสูตร 1 เดือน Training Program of Nursing Specialty for Nutrition Support nurses
โครงการอบรมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด หลักสูตร 1 เดือน Training Program of Nursing Specialty for Nutrition Support nurses
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:4 มิย. - 12 กค. 2567
โครงการจัดประชุมแพทย์นรีเวชด้านความงาม เพื่อมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย ครั้งที่ 3
โครงการจัดประชุมแพทย์นรีเวชด้านความงาม เพื่อมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย ครั้งที่ 3
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่:9 มิถุนายน พ.ศ. 2567
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผล ทวารเทียม และควบคุมการขับถ่าย : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 Nursing care for wound ostomy and continence: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผล ทวารเทียม และควบคุมการขับถ่าย : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 Nursing care for wound ostomy and continence: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:10 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2567 เรื่อง  Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2567 เรื่อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่:27 – 30 พฤษภาคม 2567
การอบรมระยะสั้น เรื่อง The essential  in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) (ครั้งที่ 8)
การอบรมระยะสั้น เรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) (ครั้งที่ 8)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:26 สิงหาคม -27 กันยายน 2567
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Intensive Course of Intensive Care: Unlock your Limits”
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive Course of Intensive Care: Unlock your Limits”
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:8 – 10 พฤษภาคม 2567
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Essential Blocks for Daily Clinical Practice” ครั้งที่ 7 The Ultrasound Guided Regional Anesthesia
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Essential Blocks for Daily Clinical Practice” ครั้งที่ 7 The Ultrasound Guided Regional Anesthesia
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
วันที่:9 สิงหาคม -13 กันยายน 2567
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA