ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
ประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยาเรื่อง "OB GYN : Common Problem Unlocked"
ประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยาเรื่อง "OB GYN : Common Problem Unlocked"
สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
วันที่: 11-12 ตุลาคม 2564
โครงการฝึกอบรม EBM Research Methodology and Biostatistics
โครงการฝึกอบรม EBM Research Methodology and Biostatistics
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
วันที่:2 – 6 สิงหาคม 256
ยกเลิกงานประชุม
การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำปี 2564  เรื่อง Integration of Clinical Practices in Hand Injuries
การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำปี 2564 เรื่อง Integration of Clinical Practices in Hand Injuries
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่: 19-20 สิงหาคม 2564
เลื่อนงานประชุม
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:11 - 20 มกราคม 2564
ยกเลิกงานประชุม
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2564        เรื่อง  Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2564 เรื่อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่:23 - 27 สิงหาคม 64
ยกเลิกงานประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:12-16 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
ยกเลิกงานประชุม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential  in  pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:16 สิงหาคม -17 กันยายน 2564
ยกเลิกงานประชุม
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 3 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 3 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:30 สิหาคม - 24 กันยายน 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ID Rama Symposium 2021
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ID Rama Symposium 2021
อายุรศาสตร์
วันที่:19-20 มิถุนายน 2564
อบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์  “AI for Medical Diagnosis”
อบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ “AI for Medical Diagnosis”
หน่วยระบาด
วันที่:22 – 24 มิถุนายน 2564
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:17 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม 2564
การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ (Ramathibodi Emergency Resident Intensive Course; RERI 2021)
การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ (Ramathibodi Emergency Resident Intensive Course; RERI 2021)
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่:10 - 12 พฤษภาคม 2564
โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 3 Practical and Future trend in Family Medicine
โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 3 Practical and Future trend in Family Medicine
เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่:1 - 2 เมษายน 2564
โครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Moving forward from current guideline to personalized critical care medicine”
โครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Moving forward from current guideline to personalized critical care medicine”
อายุรศาสตร์
วันที่:30 มี.ค. - 2 เม.ย. 2564
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 Next Generation in Pharmaceutical Care: Make It Possible
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 Next Generation in Pharmaceutical Care: Make It Possible
ฝ่ายเภสัชกรรม
วันที่:10 – 12 มีนาคม 2564
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA