ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทางธนาคาร SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:20 มีนาคม - 16 มิถุนายน 2566
โครงการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง  Battle against Problematic Gynecology  with Interdisciplinary Perspectives
โครงการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง Battle against Problematic Gynecology with Interdisciplinary Perspectives
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่:20 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support for Health Care Provider Course
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support for Health Care Provider Course
ฝ่ายการแพทย์
วันที่:8 ตุลาคม 2565 - 2 กันยายน 2566
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support for Non Health Care Provider Course
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support for Non Health Care Provider Course
ฝ่ายการแพทย์
วันที่:8 ตุลาคม 2565 - 2 กันยายน 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผสานองค์ความรู้งานวิจัยกับการเจริญสติ” (Mindfulness Research)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผสานองค์ความรู้งานวิจัยกับการเจริญสติ” (Mindfulness Research)
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
วันที่:27 มกราคม 2566
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:16 ม.ค. - 5 เม.ย. 2566
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 6
ฝ่ายเภสัชกรรม
วันที่:15-17 มีนาคม พ.ศ. 2566
โครงการจัดประชุม  ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 19 และ 18th Ramathibodi Surgical Forum
โครงการจัดประชุม ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 19 และ 18th Ramathibodi Surgical Forum
ภาควิชาศัลยศาสตร์
วันที่:22 ธันวาคม 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2566 เรื่อง  Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2566 เรื่อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่:27 มีนาคม – 31 มีนาคม 2566
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:13 กุมภาพันธ์ - 26 พฤษภาคม 2566
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Advanced Cardiovascular Life Support Provider (ACLS Provider Renewal)
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Advanced Cardiovascular Life Support Provider (ACLS Provider Renewal)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:22 ตุลาคม 2565 – 16 กันยายน 2566
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผล ทวารเทียม และควบคุมการขับถ่าย : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 4 Nursing care for wound ostomy and continence : Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผล ทวารเทียม และควบคุมการขับถ่าย : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 4 Nursing care for wound ostomy and continence : Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:8 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566
ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2022 ครั้งที่ 18
ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2022 ครั้งที่ 18
อายุรศาสตร์
วันที่:19 พฤศจิกายน 2565
การประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2022 : Guideline and breakthrough
การประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2022 : Guideline and breakthrough
อายุรศาสตร์
วันที่:12 - 13 พฤศจิกายน 2565
โครงการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Moving toward patient safety in Thailand:the role of early warning sign and rapid response system By  Ramathibodi rapid respone system committee”
โครงการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Moving toward patient safety in Thailand:the role of early warning sign and rapid response system By Ramathibodi rapid respone system committee”
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:14 พฤศจิกายน 2565
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA