อบรมวิทยาศาสตร์

อบรมวิทยาศาสตร์

เรียงลำดับโดย:
Data Science for Health Care Conference
Data Science for Health Care Conference
กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอสำหรับบุคลากรฝ่ายปกครอง
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอสำหรับบุคลากรฝ่ายปกครอง
ภาควิชาพยาธิวิทยา
การอบรม เรื่อง BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) Training Day: An introductory course
การอบรม เรื่อง BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) Training Day: An introductory course
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

Provided by ACADEMICRAMA