ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ

เรียงลำดับโดย:
Clinical Research from basic to practical points
Clinical Research from basic to practical points
สาขาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
Logistic regression, Sorvival analysis, longitudinal data analysis
Logistic regression, Sorvival analysis, longitudinal data analysis
Academic
Longitudinal data analysis
Longitudinal data analysis
กลุ่มหลักสูตรระบาดวิทยา
Survival analysis
Survival analysis
กลุ่มหลักสูตรระบาดวิทยา
Logistric regression
Logistric regression
กลุ่มหลักสูตรระบาดวิทยา
Clinical Research Coordinator (CRC) Program 2013
Clinical Research Coordinator (CRC) Program 2013
สาขาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
Clinical Research : Practical points of view
Clinical Research : Practical points of view
สาขาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
Logistic regression
Logistic regression
กลุ่มสาขาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
Longitudinal data analysis
Longitudinal data analysis
กลุ่มสาขาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
Systematic reviews & Meta-analysis
Systematic reviews & Meta-analysis
กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
Systematic reviews & Meta-analysis
Systematic reviews & Meta-analysis
กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
Clinical Research : Research Methodology & Data Analysis
Clinical Research : Research Methodology & Data Analysis
สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
Systematic reviews & Meta-analysis
Systematic reviews & Meta-analysis
กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
Data Science for Health Care Conference
Data Science for Health Care Conference
กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
อบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์  “AI for Medical Diagnosis”
อบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ “AI for Medical Diagnosis”
หน่วยระบาด
โครงการฝึกอบรม EBM Research Methodology and Biostatistics
โครงการฝึกอบรม EBM Research Methodology and Biostatistics
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
โครงการจัดอบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ   “Text Analytics Specialization: Voices from Social Media Related to Healthcare Topics”
โครงการจัดอบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ “Text Analytics Specialization: Voices from Social Media Related to Healthcare Topics”
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ

Provided by ACADEMICRAMA