1 ทศวรรษ เวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี

1 ทศวรรษ เวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
ค่าลงทะเบียน : 3,000.00บาท
รับจำนวน : 200 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน
หน่วยงานผู้จัด: เวชศาสตร์ครอบครัว
สถานที่จัด : ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
วันที่จัดประชุม : 9 - 11 มีนาคม 2554

          “เวชศาสตร์ครอบครัว  ศาสตร์สาขาเฉพาะทาง  ซึ่งผสมผสานความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาการ เช่น  ทักษะทางการแพทย์  วิทยาศาสตร์  ระบาดวิทยา  จิตวิทยา  มนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์  เป็นต้น มาใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้นผลการรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติให้มากที่สุด  โดยผ่านกระบวนการและเครื่องมือสำคัญของเวชศาสตร์ครอบครัว  แนวคิดและปรัชญาของเวชศาสตร์ครอบครัวถูกนำมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยในบริบทของสังคมไทยมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว  และได้รับการคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบบริการ-สาธารณสุขของประเทศในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการได้ต่อไป

           คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของศาสตร์สาขาวิชานี้  รวมถึงความต้องการของสังคมดังกล่าวแล้ว  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวจึงได้ก่อกำเนิดขึ้นในปี  พ.ศ. 2537  เพื่อหวังให้เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศ ซึ่งภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวได้ดำเนินงานตามนโยบายนี้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษาระดับหลังปริญญาที่ดำเนินงานมาจะครบ 1 ทศวรรษ ในปี 2554  ซึ่งกล่าว-ได้ว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง  ด้วยความเข้มข้นของกระบวนการจัดองค์ความรู้  และทักษะด้าน-เวชศาสตร์ครอบครัว  รวมทั้งมีพัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี  ภาควิชา-
เวชศาสตร์ครอบครัวจึงจัดการประชุมวิชาการขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวทางปฏิบัติทางเวชศาสตร์-ครอบครัวที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบแก่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้
รู้และปฏิบัติได้ (Know – how)” ตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1. โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน (สะพานควาย)
  ฝ่ายสำรองห้องพัก : คุณใจทิพย์ 02-618-2683 หรือ 081-3341528
  โทรสาร. 02-618-2683
        - Superior single + อาหารเช้า  = 1,100 บาท
        - Superior twin + อาหารเช้า      = 1,200 บาท
  Link website : http://www.grandtowerinn.com/rama6/
   
2. โรงแรมสยามซิตี้
  เบอร์โทรศัพท์ : คุณรัชน์กฤต 02-247-0123 หรือ 081-9166535
        - Deluxe single + อาหารเช้า     = 1,850 บาท
        - Deluxe twin + อาหารเช้า         = 2,100 บาท
  Link website : http://www.siamhotels.com/siamcity/
   
   
3. โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
  ฝ่ายสำรองห้องพัก : คุณมณีรัตน์ 02-246-7800 หรือ 089-3888549
        - Superior single + อาหารเช้า  = 1,400 บาท
        - Superior twin + อาหารเช้า      = 1,600 บาท
        - Deluxe single + อาหารเช้า     = 1,700 บาท
        - Deluxe twin + อาหารเช้า         = 1,900 บาท
  Link website : http://www.centuryparkhotel.com/
   
4. เดอะ ซันไรซ์ เรสซิเดนซ์ (ศาลาแดง สีลม)
  ฝ่ายสำรองห้องพัก :  คุณณัชย์ธนภัค 02-636-2500 หรือ 02-233-4028
        - Studio single + อาหารเช้า       = 1,200 บาท
        - Studio double + อาหารเช้า      = 1,400 บาท
        - Studio twin + อาหารเช้า           = 1,400 บาท
   
5. Hotel De'moc (แยกวิสุทธิ์กษัตริย์)
  ฝ่ายสำรองห้องพัก :  02-282-2831-3 ต่อ 8705
        - Standard + อาหารเช้า               = 1,200 บาท
        - Superior + อาหารเช้า                = 1,400 บาท

 

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

Provided by ACADEMICRAMA