Antimicrobial susceptibility testing and interpretation

Antimicrobial susceptibility testing and interpretation
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 3,500.00บาท
รับจำนวน : 50 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 50 คน
หน่วยงานผู้จัด: พยาธิวิทยา
สถานที่จัด : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา
วันที่จัดประชุม : 14 - 16 พฤษภาคม 2557

          เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ปัญหาหลักของการสาธารณสุขของประเทศด้านหนึ่งคือปัญหาโรคติดเชื้อ ที่ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส รวมทั้งปรสิตต่างๆ ซึ่งการวิวัฒนาการของเชื้อก่อโรคเหล่านี้มีความรวดเร็วเท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ ดังที่จะเห็นได้จากการเกิดขึ้นของเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (Emerging and re-emerging infectious diseases) อยู่เป็นระยะๆ ดังนั้นนอกเหนือจากกระบวนการวินิจฉัยเชื้อก่อโรคต่างๆที่ถูกต้อง รวดเร็วแล้ว ผลการทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ (antimicrobial susceptibility) ที่เหมาะสม แม่นยำ จะมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้แพทย์พิจารณาเลือกยาปฏิชีวนะในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้หน่วยจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมนี้ขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงในงาน

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2683 หรือ 081-334-1528

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,100 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,200 บาท

Link website : http://www.grandtowerinn.com/rama6/


2.
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 02-246-7800 มือถือ 081-867-4615

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,800 บาท
  Link website : http://www.centuryparkhotel.com/


3.
โรงแรมสุโกศล (ถนนศรีอยุธยา)

Deluxe single (รวมอาหารเช้า) 2,400 บาท

Deluxe twin (รวมอาหารเช้า) 2,600 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-247-0123 มือถือ 083-899-0397

 

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


 

Provided by ACADEMICRAMA