Nursing Practice “make it easy for integrated health care"

Nursing Practice “make it easy for integrated health care"
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 3,500.00บาท
รับจำนวน : 250 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 87 คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
วันที่จัดประชุม : 19 - 21 พฤษภาคม 2557

          ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซับซ้อน และการดูแลรักษาพยาบาลก็ต้องละเอียดอ่อน ซับซ้อน ไม่แพ้กัน การพยาบาลเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องดูแลผู้ป่วยและครอบครัวทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ภาวะโรคและการรักษาที่ซับซ้อน ปัญหาสุขภาพผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต และความเจ็บป่วยเกี่ยวโยงกับเรื่องความรู้สึก เรื่องจิตใจ เรื่องครอบครัว เรื่องสังคม เรื่องวัฒนธรรม และหลายๆรายยังมีประเด็นทางจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นผู้ป่วยเด็กด้วยแล้ว ครอบครัวอาจมีความเครียดมากขึ้น เนื่องจากเด็กมักเป็นศูนย์รวมความรักของคนในครอบครัว ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน จะมีความรู้มากขึ้นทางด้านการแพทย์ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดจากโรค หรือช่วยให้มีชีวิตอยู่กับโรคได้ยาวนานขึ้น

          ในบริบทการทำงานที่ซับซ้อนยุ่งยาก พยาบาลต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง บริบทของแต่ละครอบครัว ปัญหาของครอบครัวทางด้านการทำงานและเศรษฐกิจ อาจต้องเผชิญกับปัญหาการฟ้องร้องทางการแพทย์และพยาบาล ความไม่พึงพอใจ ตลอดจนผู้ป่วยและครอบครัวไม่ร่วมมือในแผนการรักษาพยาบาล รวมทั้งขาดการสื่อสารที่เหมาะสมในการทำความเข้าใจกับผู้ป่วยและครอบครัว อาทิเช่น ทักษะการสื่อสารการแจ้งข่าวร้าย และทักษะการดูแลผู้ป่วยและญาติแบบองค์รวม ทำให้เกิดความเครียด ในระบบสุขภาพอย่างมาก  เป็นทุกข์ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประกอบกับแนวคิดการพยาบาลในปัจจุบันที่เน้นให้การพยาบาล โดยยึดหลักครอบครัวเป็นศูนย์กลาง การดูแลรักษาที่ไม่ก่อให้ให้เกิดความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน แก่ผู้ป่วยและครอบครัว

           งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดให้มีการอบรมในครั้งนี้ขึ้น นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานโดยใช้หลักวิชา และการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ในวิชาชีพแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของแต่ละคนในประเด็นปัญหาต่างๆ รวมทั้งการจัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว และช่วยสร้างเสริมความสุข และกำลังใจในการทำงานให้กับพยาบาล

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,400 บาท
  คุณสุนทรี แสงรัศมี โทร.081-890-1324, 02-276-4567


   

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA