ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 9

ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 9
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
รับจำนวน : 0 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 2 - 3 Days คน
หน่วยงานผู้จัด: คณะแพทยศาสตร์
สถานที่จัด : ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
วันที่จัดประชุม : 2 พฤศจิกายน 2552

     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงกตเวทิตาคุณแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ  อดีตหัวหน้าหน่วยประสาทวิทยา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้ซึ่งเป็นทั้งนักวิชาการ ครูแพทย์ที่อุทิศตนในการสอนศิษย์  นักการ  สาธารณสุข และนักบริหารที่ได้สร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ  ท่านเป็นผู้สร้างเกียรติคุณให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสังคมไทยอย่างมากมาย  ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้จัดปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นในวันคล้าย  วันเกิดของท่านเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา สำหรับในปีนี้คณะฯ ได้เชิญ Professor VS Ramachandran MD,PhD, Distinguished professor and director จาก Center for brain and cognition UCSD La Jolla CA USA มาบรรยายเรื่อง “Phantom limbs and stroke : the new era in neuron-rehab”

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA