การใช้ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการในงานจุลชีววิทยา

การใช้ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการในงานจุลชีววิทยา
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 3,000.00บาท
รับจำนวน : 0 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 2 - 3 Days คน
หน่วยงานผู้จัด: เวชศาสตร์ครอบครัว
สถานที่จัด : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
วันที่จัดประชุม : 18 - 20 พฤษภาคม 2554

           ข้อมูลที่ได้จากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาการแพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในแง่การตรวจวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อรายบุคคล การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลการแพร่ระบาดของเชื้อก่อโรคหรือเชื้อดื้อยาต่างๆ ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาทิเช่น การบริหารบุคลากร การติดตามและประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนในส่วนของรายรับรายจ่ายของห้องปฏิบัติการ ซึ่งระบบการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ จะนำไปสู่การบริหารห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีส่วนช่วยให้เกิดงานวิจัยจากงานประจำ ในการนี้หน่วยจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมนี้ขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงในงาน

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA