Clinical Research Coordinator (CRC) Program 2013

Clinical Research Coordinator (CRC) Program 2013
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 10,000.00บาท
รับจำนวน : 24 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 9 คน
หน่วยงานผู้จัด: ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
สถานที่จัด : ห้องประชุมชั้น 8 (812) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 2 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556

            ปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์มีความกระตือรือร้นในการทำวิจัยจำนวนมาก ซึ่งในการทำวิจัยที่มีขนาดใหญ่นั้น มีความต้องการผู้บริหารจัดการและประสานงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อผลักดันการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในขั้นการเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ตลอดจนสิ้นสุดการวิจัย  ซึ่งทีมผู้วิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัยได้เองทั้งหมด การที่มีผู้ประสานงานวิจัยที่ดี รอบรู้กระบวนการวิจัยทั้งหมด  ทำงานร่วมกับทีมวิจัย จึงเป็นความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำงานวิจัยขนาดใหญ่  ทางหน่วยระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ สำนักงานวิจัยคณะฯ  เล็งเห็นความสำคัญของการกระบวนการจัดการดังกล่าว  จึงกำหนดจัดอบรมให้กับพยาบาลและบุคลากรทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยโครงการวิจัย สำหรับบุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ ที่สนใจกระบวนการในการทำวิจัย  เพื่อให้ผู้ช่วยประสานงานโครงการ วิจัยเข้าใจในหลักการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  และสามารถนำไปปรับใช้ในงานประจำต่อไปได้

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2683 หรือ 081-334-1528

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,100 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,200 บาท

Link website : http://www.grandtowerinn.com/rama6/


2.
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 02-246-7800 มือถือ 081-867-4615

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,800 บาท
  Link website : http://www.centuryparkhotel.com/


3.
โรงแรมสุโกศล (ถนนศรีอยุธยา)

Deluxe single (รวมอาหารเช้า) 2,400 บาท

Deluxe twin (รวมอาหารเช้า) 2,600 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-247-0123 มือถือ 083-899-0397

 
4.
โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-6281111 ต่อ 1342, 1343

Link website : http://www.princepalace.co.th/

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA