Ramathibodi Diabetes Day Education 2009 ครั้งที่ 5 เรื่อง "Diabetes Update : Applying New Evidence into Clinical Practice"

Ramathibodi Diabetes Day Education 2009 ครั้งที่ 5 เรื่อง "Diabetes Update : Applying New Evidence into Clinical Practice"
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 0 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 2 - 3 Days คน
หน่วยงานผู้จัด: อายุรศาสตร์
สถานที่จัด : ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
วันที่จัดประชุม : 13 พฤศจิกายน 2552

     เบาหวานเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากมาย จากที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดตามเป้าหมายได้ เกิดความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ  เช่น ตา ไต ประสาท หัวใจและหลอดเลือด การดูแลรักษาให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยการใช้ยารักษาเบาหวาน การเลือกรับประทานอาหาร    การออกกำลังกาย   การประเมินผลการควบคุมเบาหวานด้วยการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง การดูแลจัดการเบาหวานด้วยตนเองทั้งในภาวะปกติและเมื่อเจ็บป่วย รวมทั้งการป้องกันและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดร่วมกับเบาหวาน เช่น ไขมันในเส้นเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ภาวะไตเสื่อมหน้าที่ 

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA