การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำปี 2564 เรื่อง Integration of Clinical Practices in Hand Injuries

การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำปี 2564  เรื่อง Integration of Clinical Practices in Hand Injuries
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 3,000.00บาท
รับจำนวน : 90 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน
หน่วยงานผู้จัด: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถานที่จัด : โรงแรมเอเชีย
วันที่จัดประชุม : 19-20 สิงหาคม 2564

--!--ยกเลิกงานประชุม--!--

ดาวน์โหลดหนังสือยกเลิกประชุม

ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนั้นมีเนื้อหาค่อนข้างกว้าง อาทิเช่น เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับโรคทางระบบประสาท เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับระบบกล้ามเนื้อ เอ็น และกระดูก เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับโรคทางระบบหัวใจ ทางเดินหายใจ และระบบหลอดเลือด เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยตัดแขนขาและกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ช่วยและเทคโนโลยีช่วยคนพิการ เป็นต้น โดยความรู้ในแต่ละหัวข้อข้างต้นเองนั้นล้วนมีการพัฒนาแนวทางการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการยากที่แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแต่ละคนจะเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในทุกแขนงของการฟื้นฟู การอบรมวิชาการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัดโดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างรอบด้าน เป็นองค์รวม มีมาตรฐานดีขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดีเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงดำเนินการจัดการอบรมวิชาการขึ้น โดยครั้งนี้มุ่งเน้นในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บทางมือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัดที่สนใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศัลยแพทย์ตกแต่ง ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัดที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.
2

Provided by ACADEMICRAMA