ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 15,000.00บาท
รับจำนวน : 80 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 68 คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 16 สิงหาคม -17 กันยายน 2564

ภาคทฤษฎี +ภาคปฏิบัติ (workshop) + ปฏิบัติบนคลินิก ท่านละ 15,000 บาท

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • พยาบาลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาล หรือให้การบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบหายใจ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ

 1. ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564
 2. สอนสาธิต (work shop) วันที่ 19-20 สิงหาคม 2564
 3. ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก แบ่งเป็น 4 รุ่น (เลือกคนละ 1 รุ่น)
  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564
  • รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2564
  • รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 - 17 กันยายน 2564
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก:

          ปัจจุบันพบว่ามีการระบาดของการติดเชื้อทางระบบหายใจในเด็ก เป็นผลให้อัตราการเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีมากขึ้น ตลอดจนมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย แม้จะมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในการรักษาโรคระบบหายใจในเด็กก็ตาม แต่ผลกระทบจากการติดเชื้อโรคระบาดสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงภาวะโรคซับซ้อนร่วมในเด็กพบมากขึ้น เช่นโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โรคหัวใจ ฯลฯ ทำให้การจัดการดูแลผู้ป่วยเด็กเหล่านี้มีความซับซ้อน และต้องให้การดูแลแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการดูแลบำบัดทางระบบหายใจที่ดี นับตั้งแต่การป้องกันโรคหรือภาวะแทรกซ้อน การวางแผนและการจัดการดูแลรักษาทางระบบหายใจเด็กที่มีมาตรฐาน รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเด็กเพื่อการฟื้นหายและสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางระบบหายใจเด็ก จึงควรได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการบำบัดดูแลทางระบบหายใจ ตลอดจนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทุกสภาวะและสถานการณ์ของทุกระดับหน่วยบริการแต่ละแห่ง

          งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเรื่อง The essential in pediatric respiratory care หลักสูตร 10 วัน เพื่อฝึกอบรมพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลบำบัดรักษาทางระบบหายใจเด็ก

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA