ประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2022

ประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2022
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 1,500.00บาท
รับจำนวน : 300 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน
หน่วยงานผู้จัด: อายุรศาสตร์
สถานที่จัด : Online : Zoom, webinar
วันที่จัดประชุม : 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565

โทร. 091-7745587

 

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท

 

          โรคทางระบบต่อมไร้ท่อประกอบด้วยโรคต่างๆ หลายชนิด โรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคของต่อมไทรอยด์ ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคกระดูกพรุน นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆ ซึ่งถึงแม้จะพบได้น้อยกว่า แต่ก็มีความสาคัญอย่างมากเช่นเดียวกัน เช่น โรคของต่อมใต้สมองโรคของต่อมหมวกไต และโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต เป็นต้น ในปัจจุบัน ได้มีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเกี่ยวกับโรคในระบบต่อมไร้ท่อ ทั้งในแง่ความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ทางด้านพยาธิสรีรวิทยาของโรค ความก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัยโรค รวมทั้งแนวทางการรักษาใหม่ๆ ที่ช่วยทาให้คุณภาพการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น ทางหน่วยต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จึงมีความเห็นว่าควรมีการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับโรคระบบต่อมไร้ท่อขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ รวมถึงนาเสนอข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา ๒ ๓ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ในประเทศไทย ยังไม่เคยมีการประชุมวิชาการที่จัดเฉพาะเพื่อแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ มาก่อน การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสดีที่ทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจะได้เป็นผู้ริเริ่มการให้บริการวิชาการแก่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA