วิธีการชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางตู้ ATM

 1. กดรหัสบัตร ATM ดังรูป
  ATM 1
 2. เลือกรายการ "อื่นๆ" ดังรูป
  ATM 2
 3. เลือกชำระค่าสิน้คา/บริการ ดังรูป
  ATM 3
 4. เลือกชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ ดังรูป
  ATM 4
 5. เลือกประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ดังรูป
  ATM 5
 6. กดเลขที่บัญชี "026 304 2477" แล้วกดปุ่มถูกต้อง ดังรูป
  ATM 6
 7. ระบุยอดเงินตามใบนำฝาก แล้วกดถูกต้อง ดังรูป
  ATM 7
 8. กดหมายเลขอ้างอิง "รหัสโครงการ หรือ Ref.1" แล้วกดปุ่ม ถูกต้อง ดังรูป
  ATM 8
 9. กดหมายเลขอ้างอิง 2 (Ref.2) โดยให้ระบุเป็นเบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน แล้วกดถูกต้อง ดังรูป
  ATM 9
 10. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม ยืนยัน ดังรูป
  ATM 10
 11. ระบบจะแจ้งว่าทำรายการเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกรับสลิปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน ให้กดปุ่ม ต้องการ ดังรูป
  ATM 11

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีการอื่นๆ คลิกที่นี่(PDF)

Provided by ACADEMICRAMA