ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
การประชุมวิชาการ 7th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (7th ARAC)
การประชุมวิชาการ 7th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (7th ARAC)
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
วันที่:4-5 มิถุนายน 2565
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม แผล และควบคุมการขับถ่าย ครั้งที่ 3 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม แผล และควบคุมการขับถ่าย ครั้งที่ 3 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:6 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2022
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2022
วิสัญญีวิทยา
วันที่:20 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:2 พ.ค. - 22 ส.ค. 2565
โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 4 Demystifying the perplexing problems in family practice
โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 4 Demystifying the perplexing problems in family practice
เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่:7 - 8 เมษายน 2565
การอบรม เรื่อง BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) Training Day: An introductory course
การอบรม เรื่อง BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) Training Day: An introductory course
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันที่:7 เมษายน 2565
โครงการ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ICU Shortcuts: Advanced Intensive Care Medicine Made Simple”
โครงการ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ICU Shortcuts: Advanced Intensive Care Medicine Made Simple”
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:4-6 เมษายน 2565
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 5 Life Long Learning in Clinical Pharmacy 2022
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 5 Life Long Learning in Clinical Pharmacy 2022
ฝ่ายเภสัชกรรม
วันที่:16 – 18 มีนาคม 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูการทรงตัวผ่านระบบประสาทการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular rehabilitation)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูการทรงตัวผ่านระบบประสาทการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular rehabilitation)
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันที่:2 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2565
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอสำหรับบุคลากรฝ่ายปกครอง
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอสำหรับบุคลากรฝ่ายปกครอง
ภาควิชาพยาธิวิทยา
วันที่:21 มีนาคม 2565
โครงการอบรมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด หลักสูตร 1 เดือน
โครงการอบรมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:22 สิงหาคม - 16 กันยายน 2565
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:20 มิ.ย. - 23 ก.ย. 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ID Rama Symposium 2022
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ID Rama Symposium 2022
อายุรศาสตร์
วันที่:11-12 มิถุนายน 2565
ประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2022
ประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2022
อายุรศาสตร์
วันที่:5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Essential Blocks for Daily Clinical Practice”  ครั้งที่ 5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Essential Blocks for Daily Clinical Practice” ครั้งที่ 5
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
วันที่:20 มิ.ย. - 26 ส.ค. 2565
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA