ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทางธนาคาร SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care 2024: Controversial issues and  Troubleshooting in difficult situations
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care 2024: Controversial issues and Troubleshooting in difficult situations
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:13-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
การอบรมระยะสั้น เรื่อง The essential  in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) (ครั้งที่ 8)
การอบรมระยะสั้น เรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) (ครั้งที่ 8)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:26 สิงหาคม -27 กันยายน 2567
โครงการประชุมวิชาการ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 2567 ในหัวข้อ สุขภาวะทางจิต สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
โครงการประชุมวิชาการ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 2567 ในหัวข้อ สุขภาวะทางจิต สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
วันที่:26-27 กันยายน พ.ศ. 2567
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)
สานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
วันที่:1 - 2 สิงหาคม 2567
ประชุมวิชาการ "The 9th Ramathibodi Allergy and Rheumatology Symposium 2024: Advancement and Insights"
ประชุมวิชาการ "The 9th Ramathibodi Allergy and Rheumatology Symposium 2024: Advancement and Insights"
ภาควิชาอายุรศาสตร์
วันที่:31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2567
ปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 21 และ 20th Ramathibodi Surgical Forum
ปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 21 และ 20th Ramathibodi Surgical Forum
ภาควิชาศัลยศาสตร์
วันที่:13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
โครงการจัดอบรมวิชาการ Ramathibodi Update in internal Medicine 2024  “Choosing Wisely in Medicine: Good, Bad, Uncertainties in 2024”
โครงการจัดอบรมวิชาการ Ramathibodi Update in internal Medicine 2024 “Choosing Wisely in Medicine: Good, Bad, Uncertainties in 2024”
อายุรศาสตร์
วันที่:21 - 23 สิงหาคม 2567
Systematic reviews & Meta-analysis
Systematic reviews & Meta-analysis
กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
วันที่:16 - 18 มิถุนายน 2558
การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 41
การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 41
ภาควิชาศัลยศาสตร์
วันที่:11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ 2567
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ 2567
ศูนย์โรคการนอนหลับ
วันที่:1 มีนาคม - 30 กันยายน 2567
โครงการจัดอบรมการประเมินเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ Health Economics Evaluation Conference
โครงการจัดอบรมการประเมินเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ Health Economics Evaluation Conference
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
วันที่:15 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและงานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปี 2567 เรื่อง “Empowering Aging: Advances in Rehabilitation”
การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและงานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปี 2567 เรื่อง “Empowering Aging: Advances in Rehabilitation”
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่:21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2567
การประชุมวิชาการ 8th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (8th ARAC)
การประชุมวิชาการ 8th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (8th ARAC)
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
วันที่:6 - 7 กรกฎาคม 2567
โครงการจัดประชุมแพทย์นรีเวชด้านความงาม เพื่อมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย ครั้งที่ 4
โครงการจัดประชุมแพทย์นรีเวชด้านความงาม เพื่อมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย ครั้งที่ 4
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่:18 สิงหาคม พ.ศ. 2567
Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2024
Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2024
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:9-10 กันยายน พ.ศ. 2567
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA