ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทางธนาคาร SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support for Non Health Care Provider Course
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support for Non Health Care Provider Course
ฝ่ายการแพทย์
วันที่:8 ตุลาคม 2565 - 2 กันยายน 2566
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support for Health Care Provider Course
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support for Health Care Provider Course
ฝ่ายการแพทย์
วันที่:8 ตุลาคม 2565 - 2 กันยายน 2566
ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2022 ครั้งที่ 18
ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2022 ครั้งที่ 18
อายุรศาสตร์
วันที่:19 พฤศจิกายน 2565
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Advanced Cardiovascular Life Support Provider (ACLS Provider Renewal)
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Advanced Cardiovascular Life Support Provider (ACLS Provider Renewal)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:22 ตุลาคม 2565 – 16 กันยายน 2566
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Mental well-being in VUCA world” (สุขภาพจิตที่ดีในโลกที่เปลี่ยนแปลง) ในรูปแบบ Online
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Mental well-being in VUCA world” (สุขภาพจิตที่ดีในโลกที่เปลี่ยนแปลง) ในรูปแบบ Online
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
วันที่:22 - 23 กันยายน 2565
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:16 ม.ค. - 5 เม.ย. 2566
โครงการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Moving toward patient safety in Thailand:the role of early warning sign and rapid response system By  Ramathibodi rapid respone system committee”
โครงการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Moving toward patient safety in Thailand:the role of early warning sign and rapid response system By Ramathibodi rapid respone system committee”
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:14 พฤศจิกายน 2565
โครงการอบรมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด หลักสูตร 1 เดือน
โครงการอบรมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:22 สิงหาคม - 16 กันยายน 2565
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2565 Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2022
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2565 Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2022
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:5-6 กันยายน 2565
โครงการอบรมวิชาการ Ramathibodi Update in internal Medicine 2022 “Internal Medicine - Ready to Go”
โครงการอบรมวิชาการ Ramathibodi Update in internal Medicine 2022 “Internal Medicine - Ready to Go”
อายุรศาสตร์
วันที่:24 – 26 สิงหาคม 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adult and Children 2022
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adult and Children 2022
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:2 - 5 พฤศจิกายน 2565
โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง
โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่:1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565
โครงการจัดอบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ   “Text Analytics Specialization: Voices from Social Media Related to Healthcare Topics”
โครงการจัดอบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ “Text Analytics Specialization: Voices from Social Media Related to Healthcare Topics”
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
วันที่:2 - 4 สิงหาคม 2565
อบรมทางวิชาการเรื่อง "การเขียนตำราและหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ"
อบรมทางวิชาการเรื่อง "การเขียนตำราและหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ"
โครงการตำรา
วันที่:29 สิงหาคม 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2022
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2022
วิสัญญีวิทยา
วันที่:20 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA