ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทางธนาคาร SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Essential  in Pediatric Respiratory Care (หลักสูตร 10 วัน)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Essential in Pediatric Respiratory Care (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:28 สิงหาคม -29 กันยายน 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2566 เรื่อง  Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2566 เรื่อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่:27 มีนาคม – 31 มีนาคม 2566
การประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2023
การประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2023
อายุรศาสตร์
วันที่:4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการอบรมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด หลักสูตร 1 เดือน
โครงการอบรมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:3 ก.ค. - 18 ส.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง  Battle against Problematic Gynecology  with Interdisciplinary Perspectives
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Battle against Problematic Gynecology with Interdisciplinary Perspectives
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่:20 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Advance practice in critical care medicine: from integrated knowledge to integrated care”
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Advance practice in critical care medicine: from integrated knowledge to integrated care”
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2566
ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2022 ครั้งที่ 18
ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2022 ครั้งที่ 18
อายุรศาสตร์
วันที่:19 พฤศจิกายน 2565
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 5 What lies beneath: common problems and uncommon solutions
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 5 What lies beneath: common problems and uncommon solutions
เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่:16 - 17 มีนาคม 2566
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:13 กุมภาพันธ์ - 26 พฤษภาคม 2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ
ศูนย์โรคการนอนหลับ
วันที่:1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผสานองค์ความรู้งานวิจัยกับการเจริญสติ” (Mindfulness Research : Methodological Consideration)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผสานองค์ความรู้งานวิจัยกับการเจริญสติ” (Mindfulness Research : Methodological Consideration)
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
วันที่:27 มกราคม 2566
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 6
ฝ่ายเภสัชกรรม
วันที่:15-17 มีนาคม พ.ศ. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก” (Clinical Application in Simulation Education : Sim-CASE)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก” (Clinical Application in Simulation Education : Sim-CASE)
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่:15 - 16 ธันวาคม 2565
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Advanced Cardiovascular Life Support Provider (ACLS Provider Renewal)
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Advanced Cardiovascular Life Support Provider (ACLS Provider Renewal)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:22 ตุลาคม 2565 – 16 กันยายน 2566
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support for Non Health Care Provider Course
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support for Non Health Care Provider Course
ฝ่ายการแพทย์
วันที่:8 ตุลาคม 2565 - 2 กันยายน 2566
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA