ประชุมวิชาการ

Example of category description text

เรียงลำดับโดย:
งานประชุมวิชาการ Palliative Care Day 2017 : Don’t leave those suffering behind
งานประชุมวิชาการ Palliative Care Day 2017 : Don’t leave those suffering behind
ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล
การประชุมวิชาการเรื่อง Rama Endocrine Update 2018 ครั้งที่ 7 เรื่อง "Cutting Edge in Endocrinology"
การประชุมวิชาการเรื่อง Rama Endocrine Update 2018 ครั้งที่ 7 เรื่อง "Cutting Edge in Endocrinology"
ภาควิชาอายุรศาสตร์
การประชุมวิชาการเรื่อง "Update surgical nursing 2018"
การประชุมวิชาการเรื่อง "Update surgical nursing 2018"
ฝ่ายการพยาบาล
งานประชุมวิชาการ งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ 2 The 2nd Ramathibodi Dental Symposium ทันตแพทย์ยุคใหม่ใส่ใจโรคทางระบบ (NCDs)
งานประชุมวิชาการ งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ 2 The 2nd Ramathibodi Dental Symposium ทันตแพทย์ยุคใหม่ใส่ใจโรคทางระบบ (NCDs)
งานทันตกรรม
การประชุมวิชาการเรื่อง Ramathibodi chest medicine 2018 :A comprehensive approach to chest and associated disease
การประชุมวิชาการเรื่อง Ramathibodi chest medicine 2018 :A comprehensive approach to chest and associated disease
ภาควิชาอายุรศาสตร์
การประชุมวิชาการเรื่อง 10+ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 7
การประชุมวิชาการเรื่อง 10+ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 7
ภาควิชาอายุรศาสตร์
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Ramathibodi Current Psychiatry 2018: an Update for ECT Practice”
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Ramathibodi Current Psychiatry 2018: an Update for ECT Practice”
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
การประชุมวิชาการเรื่อง “Safety management : OB-GYN 2018”
การประชุมวิชาการเรื่อง “Safety management : OB-GYN 2018”
ฝ่ายการพยาบาล
Ramathibodi Update in Internal Medicine 2018 “From Guidelines to Practice”
Ramathibodi Update in Internal Medicine 2018 “From Guidelines to Practice”
อายุรศาสตร์
การประชุมวิชาการเรื่อง เสริมพลังอดีตพร้อมชี้นำอนาคต “Power of the Past-Force of the Future”
การประชุมวิชาการเรื่อง เสริมพลังอดีตพร้อมชี้นำอนาคต “Power of the Past-Force of the Future”
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Ramathibodi Diabetes Day Education 2018 ครั้งที่ 14
Ramathibodi Diabetes Day Education 2018 ครั้งที่ 14
อายุรศาสตร์
งานประชุมวิชาการ Palliative Care Day 2018 : Because “I” Matter.
งานประชุมวิชาการ Palliative Care Day 2018 : Because “I” Matter.
ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล
Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2019
Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2019
ฝ่ายเภสัชกรรม
การประชุมวิชาการเรื่อง Rama Endocrine Update 2019 ครั้งที่ 8 เรื่อง "Honoring Our Past, Embracing Our Future"
การประชุมวิชาการเรื่อง Rama Endocrine Update 2019 ครั้งที่ 8 เรื่อง "Honoring Our Past, Embracing Our Future"
ภาควิชาอายุรศาสตร์
Future projection: Family Medicine in the next decade
Future projection: Family Medicine in the next decade
เวชศาสตร์ครอบครัว
การประชุมวิชาการเรื่อง Ramathibodi chest medicine 2019 :From Guidelines to Practices
การประชุมวิชาการเรื่อง Ramathibodi chest medicine 2019 :From Guidelines to Practices
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
งานประชุมวิชาการเรื่อง Special technics in Breast & Endocrine Surgery 2019
งานประชุมวิชาการเรื่อง Special technics in Breast & Endocrine Surgery 2019
ภาควิชาศัลยศาสตร์
Ramathibodi Diabetes Day Education 2019 ครั้งที่ 15
Ramathibodi Diabetes Day Education 2019 ครั้งที่ 15
อายุรศาสตร์
ประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2020 ครั้งที่ 9 เรื่อง "From Knowledge to Practice"
ประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2020 ครั้งที่ 9 เรื่อง "From Knowledge to Practice"
อายุรศาสตร์
การประชุมวิชาการ 6th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (6th ARAC)
การประชุมวิชาการ 6th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (6th ARAC)
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

Provided by ACADEMICRAMA