เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เรียงลำดับโดย:
การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปี 2558
การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปี 2558
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2566 เรื่อง  Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2566 เรื่อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Application of Prostheses and Orthoses in Common Clinical Practices
Application of Prostheses and Orthoses in Common Clinical Practices
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Provided by ACADEMICRAMA