งานบริการวิชาการ

เรียงลำดับโดย:
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการผ่าตัด
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการผ่าตัด
Academic
ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 12
ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 12
Academic
โครงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการผ่าน Bulk SMS
โครงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการผ่าน Bulk SMS
Academic
กิจกรรมการการบรรยายและการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมการการบรรยายและการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
Academic
ก.พ.อ. ต้องรู้ (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตำแหน่งทางวิชาการ)
ก.พ.อ. ต้องรู้ (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตำแหน่งทางวิชาการ)
งานบริการวิชาการ
บันไดก้าวสู่....ตำแหน่งทางวิชาการ
บันไดก้าวสู่....ตำแหน่งทางวิชาการ
งานบริการวิชาการ
ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 13
ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 13
Academic
ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 14
ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 14
Academic
วิชาการสโมสร
วิชาการสโมสร
บริการวิชาการ
วิชาการสโมสร
วิชาการสโมสร
บริการวิชาการ
"การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
"การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ " ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
งานบริการวิชาการ
รู้อย่างไรไม่ Out เพื่อการบริหารจัดการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
รู้อย่างไรไม่ Out เพื่อการบริหารจัดการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
งานบริการวิชาการ
การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ...ระดับรองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์
การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ...ระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
งานบริการวิชาการ
บันไดก้าวสู่....ตำแหน่งทางวิชาการ
บันไดก้าวสู่....ตำแหน่งทางวิชาการ
งานบริการวิชาการ
อบรมทางวิชาการเรื่อง "การเขียนตำราและหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ"
อบรมทางวิชาการเรื่อง "การเขียนตำราและหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ"
โครงการตำรา

Provided by ACADEMICRAMA