การจัดอบรมเรื่อง ID Rama Symposium 2020

การจัดอบรมเรื่อง ID Rama Symposium 2020
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 2,500.00บาท
รับจำนวน : 300 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 293 คน
หน่วยงานผู้จัด: อายุรศาสตร์
สถานที่จัด : ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 6-7 มิถุนายน 2563

!ยกเลิกงานประชุม เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

>>ดาวน์โหลดหนังสือยกเลิกงานประชุม<<

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อน 19 เมษายน 2563 ท่านละ 2,500 บาท

หลัง 19 เมษายน 2563 ท่านละ 3,000 บาท

สำหรับแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

           เนื่องในปี ค.ศ. 2020 นับเป็นเวลาแก่สองทศวรรษตั้งแต่เริ่มสหัสวรรษใหม่ ความรู้ทางการแพทย์โดยเฉพาะด้านโรคติดเชื้อได้พัฒนาไปอย่างมากทั้งในแง่การวินิจฉัย การรักษา การตรวจติดตามและการป้องกันการติดเชื้อ โดยนอกจากผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันปกติแล้ว ในปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในเวชปฏิบัติ ได้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูกหรือผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิเเพ้ตัวเองที่ได้รับยากดภูมิ เป็นต้น ผู้ป่วยเหล่านี้ล้วนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งจากเชื้อเเบคทีเรีย รา หรือไวรัส ซึ่งนำไปสู่ทุพพลภาพหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นเเพทย์เเละบุคลากรทางการเเพทย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทราบเเนวทางในการวินิจฉัย รวมถึงการรักษาการติดเชื้อในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว อย่างไรก็ตามแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการยังอาจขาดแนวทางและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ การเรียนรู้ทาง ทฤษฎี และการทำความเข้าใจในภาคปฏิบัติจึงมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเเละเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA