ครบรอบ 50 ปีทองสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา "Golden anniversary of RAMA OB-GYN"

ครบรอบ 50 ปีทองสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา "Golden anniversary of RAMA OB-GYN"
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 400 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน
หน่วยงานผู้จัด: สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
สถานที่จัด : ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 9 - 11 สิงหาคม 2559

กรุณาเลือกประเภทการลงทะเบียน:
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน


กรุณาเลือก Workshop ช่วงเช้า (เลือกได้ 1 รายการ):
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียนกรุณาเลือก Workshop ช่วงบ่าย (เลือกได้ 1 รายการ):
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน       ปัจจุบันวิชาการด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาได้มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ทั้งด้านเวชศาสตร์มารดาและทารก  มะเร็งวิทยานรีเวช อนามัยการเจริญพันธุ์ และเอนโดครีนการเจริญพันธุ์และภาวะมีบุตรยาก โดยทุกสาขาวิชามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังเช่น การดูแลมารดาที่เป็นเบาหวานการตรวจกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ แบบ NIPT การปฏิบัติ hysteroscope ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในการดูแลรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก  เทคโนโลยีการยุติการตั้งครรภ์ การป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยการฉีดวัคซีน ความก้าวหน้าของการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เป็นต้นตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาแบบสหสาขาวิชาที่อาศัยแพทย์และบุคลากรสาขาต่าง ๆ มาทำการสนับสนุนดูแลรักษา เพื่อการดูแลที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยการปฏิบัติงานจึงเป็นภารกิจการบริการทางสุขภาพที่มีมิติหลากหลาย ทั้งการรักษาการฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน ซึ่งการปฏิบัติงานจักต้องมีคุณภาพมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับวิทยาการ ตลอดจนสังคมได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพบริการทางการแพทย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาองค์ความรู้มีความจำเป็นมากขึ้นเป็นลำดับ

       จากเหตุผลดังกล่าวภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จึงได้เห็นความสำคัญที่จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Golden anniversary of RAMA OB-GYNเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปีทอง ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และเป็นการพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประชากร สังคม และประเทศชาติ ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีแนวทางในการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาให้สอดคล้องกับงานการบริการระดับประเทศได้ ตลอดจนเป็นการนำองค์ความรู้พัฒนาประยุกต์สู่งานวิจัยได้รวมทั้งได้มีโอกาสทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-290-0125 ต่อ 7153 หรือ 090-198-4560
  ห้องพักเดี่ยว/คู่ (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท
  เตียงเสริม (รวมอาหารเช้า) 800 บาท
   
2.
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2683 หรือ 081-334-1528

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,100 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,200 บาท

Link website : http://www.grandtowerinn.com/rama6/


3.
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 02-246-7800 มือถือ 081-867-4615

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,800 บาท
  Link website : http://www.centuryparkhotel.com/


4.
โรงแรมเดอะ สุโกศล (ถนนศรีอยุธยา)

Deluxe single (รวมอาหารเช้า) 2,400 บาท

Deluxe twin (รวมอาหารเช้า) 2,600 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-247-0123 มือถือ 083-899-0397

 
5.
โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-6281111 ต่อ 1342, 1343

Link website : http://www.princepalace.co.th/

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA