EMS RALLY 2016

EMS RALLY 2016
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
โครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
กำหนดการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
ใบลงทะเบียน : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
รับจำนวน : 1000 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 200 คน
หน่วยงานผู้จัด: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
วันที่จัดประชุม : 30 - 31 มกราคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-201-2606

ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.ems.acmrrama.com

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) นอกเหนือจากการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนพื้นฐาน/ต่อเนื่อง การอบรมฟื้นฟู และการรับรองสถาบันการผลิตที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศแล้ว การจัดให้มีการแข่งขันทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะจากการฝึกแสดงหัตถการในสถานการณ์จำลองด้วยโจทย์ต่างๆ จากผลคะแนนของทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินในแต่ละฐาน สามารถบอกถึงคุณภาพการจัดการโดยรวมของชุดปฏิบัติการในแต่ละสถานการณ์ สะท้อนให้เห็นภาพทิศทางการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะต้องเร่งดำเนินการในการจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับประเทศซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการขยายชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน และด้านการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งบุคคลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA