บูรณาการระบบการพยาบาล : ปลอดภัยและครบวงจร

บูรณาการระบบการพยาบาล : ปลอดภัยและครบวงจร
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 250 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : ห้อง 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 21 - 22 มกราคม 2557

ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมเต็มแล้ว

อัตราค่าลงทะเบียน :

      บุคลากรภายในคณะฯ   ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
            -  รับพยาบาลระดับหัวหน้าเวร สังกัดฝ่ายการพยาบาลทั้ง 3 อาคาร จำนวน 100 คน

      บุคลากรภายนอกคณะฯ   อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
            -  รับจำนวน 150 คน

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
กรุณาเลือกประเภทผู้เข้าร่วมประชุม:

             จากปัญหาจำนวนผู้รับบริการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งการเปิดเสรีด้านระบบสุขภาพ ปัจจุบันผู้รับบริการมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น คาดหวังและต้องการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เป็นโจทย์ท้าทายว่าระบบการพยาบาลจะพัฒนาอย่างไรที่จะสามารถให้การบริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศระดับสากล ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน

             เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดรูปแบบบูรณาการระบบการพยาบาลแบบครบวงจรและปลอดภัย โดยพัฒนาสมรรถนะพยาบาลทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ทางคลินิก เข้าใจระบบการบริการสุขภาพ มีทักษะและความสามารถด้านการประเมินอาการและภาวะความเจ็บป่วย ทักษะการติดต่อสื่อสาร และการตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นผู้ทำหน้าที่พยาบาลประสานด้านการรักษาพยาบาล (Nurse Coordinator) ร่วมกับพยาบาลประจำการแต่ละหน่วยและแพทย์เจ้าของไข้และทีมสหสาขาวิชา เพื่อประเมินอาการ ประสานงาน ส่งต่อข้อมูลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมทั้งระบบติดตามความคืบหน้าอาการกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในด้วยแนวคิดการจัดการรายกรณี (Case management) ร่วมกับทีมสหสาขา เกิดรูปแบบบูรณาการระบบการพยาบาลที่ปลอดภัยแบบครบวงจร ตั้งแต่เข้ารักษา ต่อเนื่อง กลับบ้าน เพื่อให้สามารถคงการดูแลสุขภาพและรู้จักจัดการอาการผิดปกติเมื่อกลับไปอยู่บ้าน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อ/เป็นที่ปรึกษาของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเมื่อต้องการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2683 หรือ 081-334-1528

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,100 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,200 บาท

Link website : http://www.grandtowerinn.com/rama6/


2.
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 02-246-7800 มือถือ 081-867-4615

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,800 บาท
  Link website : http://www.centuryparkhotel.com/


3.
โรงแรมสุโกศล (ถนนศรีอยุธยา)

Deluxe single (รวมอาหารเช้า) 2,400 บาท

Deluxe twin (รวมอาหารเช้า) 2,600 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-247-0123 มือถือ 083-899-0397

 

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA