Clinical Research : Research Methodology & Data Analysis

Clinical Research : Research Methodology & Data Analysis
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 45 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 6 คน
หน่วยงานผู้จัด: ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
สถานที่จัด : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 317 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 21 - 25 มีนาคม 2559

อัตราค่าลงทะเบียน
       บุคลากรทั่วไป คนละ 12,000 บาท        นักศึกษา คนละ 9,600 บาท

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
กรุณาเลือกประเภทผู้เข้าร่วมประชุม:

          ในปัจจุบันความรู้ทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติมีความสำคัญต่อแพทย์เวชปฏิบัติ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆมาก โดยความรู้นี้ จะช่วยให้บุคลากรดังกล่าว รู้จักลักษณะของข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะนำไปสู่การนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมต่อไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มุ่งที่จะพัฒนาเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน Evidence-Based Medicine (EBM) โดยกระตุ้นให้นำ EBM มาใช้ประกอบในการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงได้สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ซึ่งเป็นศาสตร์พื้นฐานของ EBM ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ จึงได้กำหนดจัดให้มีการอบรมทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติเบื้องต้น สำหรับผู้ที่มีความสนใจงานวิจัยทางการแพทย์ โดยจัดให้กับเวชปฏิบัติ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่สนใจในการทำวิจัย โดยการฝึกอบรมนี้จะเป็นเนื้อหาขั้นพื้นฐานของระบาดวิทยาและชีวสถิติ ซึ่งจะนำไปสู่การฝึกอบรมอื่นๆ ที่จะมีอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้เข้าฝึกอบรมที่สนใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขานี้ต่อไป

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2683 หรือ 081-334-1528

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,100 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,200 บาท

Link website : http://www.grandtowerinn.com/rama6/


2.
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 02-246-7800 มือถือ 081-867-4615

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,800 บาท
  Link website : http://www.centuryparkhotel.com/


3.
โรงแรมเดอะ สุโกศล (ถนนศรีอยุธยา)

Deluxe single (รวมอาหารเช้า) 2,400 บาท

Deluxe twin (รวมอาหารเช้า) 2,600 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-247-0123 มือถือ 083-899-0397

 
4.
โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-6281111 ต่อ 1342, 1343

Link website : http://www.princepalace.co.th/

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA