การผ่าตัดประสาทหูเทียม

การผ่าตัดประสาทหูเทียม
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
รับจำนวน : 0 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 2 - 3 Days คน
หน่วยงานผู้จัด: โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถานที่จัด : ห้อง 631-632 อาคารเรียนรวม
วันที่จัดประชุม : 16 - 17 กันยายน 2553

     การผ่าตัดใส่เครื่องประสาทหูเทียม เป็นการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มทำการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมรายแรกในปี พ.ศ. 2538 และตั้งแต่นั้นมาจนถึงเมษายน พ.ศ. 2553 มีจำนวนผู้ได้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมทั้งหมด 146 ราย (148 หู) การผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม เป็นการผ่าตัดขั้นสูงทางหู ดังนั้นจึงต้องมีการฝึกอบรมเชิงลึกแก่แพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางหู และเนื่องจากภายหลังการผ่าตัดผู้ป่วยต้องเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูการฟัง และการพูดด้วย บุคลากรทางด้านโสตสัมผัสและแก้ไขการพูด จึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ทางทีมงานได้จัดวิทยากรที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้แก่แพทย์ผู้ที่จะผ่าตัด และนักแก้ไขการได้ยิน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่ม

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

การผ่าตัดประสาทหูเทียม
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
การผ่าตัดประสาทหูเทียม
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

Provided by ACADEMICRAMA