เทคนิคการเขียนและผลิตตำราทางวิชาการ

เทคนิคการเขียนและผลิตตำราทางวิชาการ
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 0 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 2 - 3 Days คน
หน่วยงานผู้จัด: คณะแพทยศาสตร์
สถานที่จัด : ห้องประชุมกลาง
วันที่จัดประชุม : 10 - 11สิงหาคม 2552

     การเรียนการสอนในปัจจุบันมีขอบเขตกว้างขวางมากขึ้นตามลำดับ มีสาขาวิชาใหม่ๆ และมีความลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งนักศึกษาจะต้องให้ความสนใจและติดตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้น นักศึกษายังต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองมากขึ้น เนื่องจากเนื้อหาวิชาต่างๆ ไม่สามารถบรรจุไว้ในชั้นเรียนได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าจากตำราทางวิชาการเป็นหลัก อีกประการหนึ่งผลพลอยได้จากการเขียนและผลิตตำราทางการวิชาการจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการของผู้เขียนและผลิตผลงาน รวมถึงส่งผลให้วงการศึกษาโดยรวมของประเทศมีมาตรฐานที่ดีขึ้น

     คณะฯ ได้จัดให้มีโครงการตำรารามาธิบดีขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา ธิบดี ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่คณะฯ ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรได้มีทักษะทางด้านการเขียนและผลิตตำรา งานบริการวิชาการ จึงได้จัดให้มีการอบรมทางวิชาการเรื่อง "เทคนิคการเขียนและผลิตตำราทางวิชาการ" เพื่อพัฒนาให้บุคลากรทั้งในและนอกคณะฯ มีความรู้และมีแนวทางในการเขียนและผลิตตำราทางวิชาการต่อไป

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA