โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอสำหรับบุคลากรฝ่ายปกครอง

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอสำหรับบุคลากรฝ่ายปกครอง
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
รับจำนวน : 1000 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 952 คน
หน่วยงานผู้จัด: พยาธิวิทยา
สถานที่จัด : อาคารเรียนและ ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ Online
วันที่จัดประชุม : 21 มีนาคม 2565

ไม่มีค่าลงทะเบียน

           ประเทศไทยยังคงมีประชากรที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคนสัญชาติ ไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย จึงมีความจำเป็นที่ต้องพิสูจน์ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่โดยการตรวจสอบพยานเอกสารและพยานบุคคล ในประเด็นความเกี่ยวพันระหว่าง บิดา มารดาและบุตร รวมทั้ง ยังมีปัญหาเกี่ยวกับพยานหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์สถานะบุคคล พิสูจน์สัญชาติ ตลอดจนการจดทะเบียน รับรองบุตร การตรวจดีเอ็นเอเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ผลการตรวจดีเอ็นเอสามารถใช้เป็น หลักฐานสำคัญในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของ บิดา มารดา บุตร และเครือญาติ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและ สิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร เป็นการช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อและรายการบุคคลใน ทะเบียนบ้าน และผู้ที่ขาดพยานหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์สถานะบุคคลและสัญชาติ

           จากการดำเนินการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอที่ผ่านมา พบว่ายังคงมีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการจากสาเหตุ ความไม่เข้าใจ ความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือการปฏิบัติที่ยังไม่เข้าใจ ทั้งในเรื่องการคัดเลือกบุคคลที่จะนำมาตรวจเปรียบเทียบ การเขียนผังแสดงความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว และการใช้ผลการตรวจดีเอ็นเอในการเพิ่มชื่อหรือลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน

           ดังนั้น ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึง จัดทำโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอสำหรับบุคลากรฝ่ายปกครอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะในการดำเนินงานของบุคลากรฝ่ายปกครอง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA