Clinical Research Coordinator (CRC) Program 2011

Clinical Research Coordinator (CRC) Program 2011
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 10,000.00บาท
รับจำนวน : 0 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 2 - 3 Days คน
หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานวิจัยคณะฯ
สถานที่จัด : โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
วันที่จัดประชุม : 3 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2554

            ปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์มีความกระตือรือร้นในการทำวิจัยจำนวนมาก ซึ่งในการทำวิจัยที่มีขนาดใหญ่นั้น มีความต้องการผู้บริหารจัดการและประสานงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อผลักดันการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในขั้นการเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ตลอดจนสิ้นสุดการวิจัย  ซึ่งทีมผู้วิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัยได้เองทั้งหมด การที่มีผู้ประสานงานวิจัยที่ดี รอบรู้กระบวนการวิจัยทั้งหมด  ทำงานร่วมกับทีมวิจัย จึงเป็นความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำงานวิจัยขนาดใหญ่  ทางหน่วยระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ สำนักงานวิจัยคณะฯ  เล็งเห็นความสำคัญของการกระบวนการจัดการดังกล่าว  จึงกำหนดจัดอบรมให้กับพยาบาลและบุคลากรทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยโครงการวิจัย สำหรับบุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ ที่สนใจกระบวนการในการทำวิจัย  เพื่อให้ผู้ช่วยประสานงานโครงการ วิจัยเข้าใจในหลักการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  และสามารถนำไปปรับใช้ในงานประจำต่อไปได้

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA