ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 16 และ 15th Ramathibodi Surgical Forum

ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 16 และ 15th Ramathibodi Surgical Forum
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 300 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 198 คน
หน่วยงานผู้จัด: คณะแพทยศาสตร์
สถานที่จัด : ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 14 -15 พ.ย. 2562

       - อัตราค่าลงทะเบียน-

             ก่อน 15 ตุลาคม 2562

สำหรับแพทย์                            คนละ   2,000   บาท

แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล อื่นๆ  คนละ   1,500   บาท

 

              หลัง 15 ตุลาคม 2562

สำหรับแพทย์                             คนละ   2,500   บาท

แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล อื่น ๆ  คนละ   2,000   บาท

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ผู้ลงทะเบียน:
การผ่าตัดเพื่อการรักษาโรคเป็นหนึ่งในการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ ที่ต้องอาศัยการทำงานของศัลยแพทย์ อายุรแพทย์โดยเฉพาะอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ วิสัญญีแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัดอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างชัดเจน การพัฒนาองค์ความรู้ของศัลยแพทย์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เหล่านั้นให้สอดคล้องกับบริบทในระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วย ดังนั้น ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการให้ความรู้ต่อเนื่อง (continuous medical education) ให้แก่เหล่า แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อดยอด แพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์ทั่วไป พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ได้รับความรู้นี้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวไทย และประเทศไทยชาติต่อไป

โครงการให้ความรู้ต่อเนื่อง (continuous medical education) ให้แก่เหล่า แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยแพทย์ แพทย์ทั่วไป พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในปีนี้เป็นการจัดงาน ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 16 หัวข้อ “ทิศทางอุดมศึกษาในประเทศไทยหลังจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” องค์ปาฐก ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร และ 15th Ramathibodi Surgical Forum หัวข้อ “Rethinking in Surgical Infection” ซึ่งได้กำหนดหัวข้อการประชุมให้สอดคล้องกับบริบทในระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษาพยาบาล นับว่าเป็นการประชุมวิชาการอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่น่าสนใจ อันจะเกิดประโยชน์ไม่เฉพาะต่อศัลยแพทย์เท่านั้น แต่จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันในห้องผ่าตัดทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดอีกด้วย
เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA