ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

โครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Moving forward from current guideline to personalized critical care medicine”

โครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Moving forward from current guideline to personalized critical care medicine”
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 340 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 223 คน
หน่วยงานผู้จัด: อายุรศาสตร์
สถานที่จัด : โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค
วันที่จัดประชุม : 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 2563

!ยกเลิกงานประชุม เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

>>ดาวน์โหลดหนังสือยกเลิกงานประชุม<<

กรุณาแจ้งรับเงินค่าลงทะเบียนคืน ทางอีเมล [email protected]

***โปรดระบุเรื่อง แจ้งรับเงินค่าลงทะเบียน  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Moving forward from current guideline to personalized critical care medicine”***

โดยแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนและสำเนาสมุดบัญชีเพื่อรับเงินคืน

เลือกลงทะเบียน:
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
         การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในโรคเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาเริ่มต้นจากห้องฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายสู่หอผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยทุกรายจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน รวดเร็วจากบุคลากรหลายสาขาร่วมกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ซึ่งทางคณะผู้จัดประชุมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่บุคลากรสหสาขาที่ทำงานร่วมกันในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จึงได้มีการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยจะเน้นเนื้อหาวิชาการที่จะนำไปใช้ได้จริงในทางเวชปฏิบัติ ซึ่งจะมีวิทยากรจากสหสาขาที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ในครั้งนี้

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA