โครงการฝึกอบรม EBM Research Methodology and Biostatistics

โครงการฝึกอบรม EBM Research Methodology and Biostatistics
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 45 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 6 คน
หน่วยงานผู้จัด: ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
สถานที่จัด : ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน อาคารสุโข เพลส
วันที่จัดประชุม : 2 – 6 สิงหาคม 2564

อัตราลงทะเบียน

  • Basic Course (10คน) ราคา 5,000 บาท
  • Advanced Course (10คน) ราคา 7,000 บาท
  • Full Course (25คน) ราคา 10,000 บาท
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ตัวเลือก:

          ในปัจจุบันความรู้ทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติมีความสำคัญต่อแพทย์เวชปฏิบัติ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆมาก โดยความรู้นี้ จะช่วยให้บุคลากรดังกล่าว รู้จักลักษณะของข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะนำไปสู่การนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมต่อไป

          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มุ่งที่จะพัฒนาเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน Evidence-Based Medicine (EBM) โดยกระตุ้นให้นำ EBM มาใช้ประกอบในการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงได้สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ซึ่งเป็นศาสตร์พื้นฐานของ EBM ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

          ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ จึงได้จัดให้มีการอบรมทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติเบื้องต้น สำหรับผู้ที่มีความสนใจงานวิจัยทางการแพทย์ โดยจัดให้กับเวชปฏิบัติ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่สนใจในการทำวิจัย โดยการฝึกอบรมนี้จะเป็นเนื้อหาขั้นพื้นฐานของระบาดวิทยาและชีวสถิติ ซึ่งจะนำไปสู่การฝึกอบรมอื่นๆ ที่จะมีอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้เข้าฝึกอบรมที่สนใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขานี้ต่อไป

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA