อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ID Rama Symposium 2022

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ID Rama Symposium 2022
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 1,500.00บาท
รับจำนวน : 300 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 178 คน
หน่วยงานผู้จัด: อายุรศาสตร์
สถานที่จัด : ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 11-12 มิถุนายน 2565

อัตราค่าลงทะเบียน

ท่านละ 1,500 บาท

สำหรับแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

           ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีการศึกษาเพิ่มเติมก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทั้งในด้านระบาดวิทยา การวินิจฉัย การรักษารวมไปถึงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว โดยโรคโควิด-19 นอกจากจะทำให้ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันปกติติดเชื้อแล้ว ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องยังเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตามความรู้ทางด้านโรคติดเชื้อทั้งที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงโรคติดเชื้ออื่น ๆ ยังได้มีการศึกษาและพัฒนาไปด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทราบแนวทางในการวินิจฉัย รวมถึงการรักษาการติดเชื้อโควิด-19 และโรคติดเชื้ออื่น ๆ เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA