โครงการอบรมวิชาการ Ramathibodi Update in internal Medicine 2022 “Internal Medicine - Ready to Go”

โครงการอบรมวิชาการ Ramathibodi Update in internal Medicine 2022 “Internal Medicine - Ready to Go”
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
ค่าลงทะเบียน : 2,000.00บาท
รับจำนวน : 400 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 190 คน
หน่วยงานผู้จัด: อายุรศาสตร์
สถานที่จัด : ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
วันที่จัดประชุม : 24 – 26 สิงหาคม 2565

ค่าลงทะเบียน

    ท่านละ 2,000 บาท (ทั้งระบบ Onsite และ Online)

 

!!  ปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  !!

หากท่านต้องการเข้าร่วมงานประชุมโปรดติดต่อผ่านอีเมล academic.rama@gmail.com

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ปรเภทลงทะเบียน:

          อายุรศาสตร์เป็นวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความรู้ใหม่อยู่สม่ำเสมอ ดังนั้นอายุรแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติที่จบการศึกษาหรือฝึกอบรมไปแล้ว จึงต้องมีความจำเป็นที่จะมุ่งมั่นศึกษา พัฒนา ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอให้เกิดความชำนาญและสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากร ภาควิชาฯจึงจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ขึ้นโดยใช้ชื่อ theme ว่า Ramathibodi Update in internal Medicine 2022 “Internal Medicine - Ready to Go” ทั้งนี้ การประชุมวิชาการ ภาควิชาฯ ในปี 2022 อยู่ในช่วงของการระบาดโรค Covid-19 ทางภาควิชาฯจึงมีมาตรการในป้องกันโดยจัดการประชุมเป็น 2 ระบบ ได้แก่ Onsite และ Online

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA