การประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2022 : Guideline and breakthrough

การประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2022 : Guideline and breakthrough
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 350 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 11 คน
หน่วยงานผู้จัด: อายุรศาสตร์
สถานที่จัด : ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 12 - 13 พฤศจิกายน 2565

ค่าลงทะเบียน

  • Onsite 1,000 บาท
  • Online 750 บาท
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ประเภทลงทะเบียน:

          การวินิจฉัยและรักษาโรคระบบหายใจถือเป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหายใจโดยตรงและโรคอื่นที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจหรือได้รับผลกระทบจากระบบหายใจ ซึ่งการวินิจฉัยที่ล่าช้าก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วยได้องค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยและรักษาทางระบบหายใจมีความเจริญก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แพทย์จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนมีทักษะในการแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ และสามารถนำความรู้ที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-680-9999
  E-mail : [email protected]com

ห้องพักเดี่ยว (รวมอาหารเช้า) 3,000 บาท

ห้องพักคู่ (รวมอาหารเช้า) 3,000 บาท


2.
โรงแรมสุโกศล
  ติดต่อ คุณขัวญเรือน โทร. 061-564-1974

ห้องพักเดี่ยว (รวมอาหารเช้า) 2,800 บาท

ห้องพักคู่ (รวมอาหารเช้า) 2,800 บาท

 

Tags: chest,

Provided by ACADEMICRAMA