Antimicrobial susceptibility testing and interpretation

Antimicrobial susceptibility testing and interpretation
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 3,000.00บาท
รับจำนวน : 0 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 2 - 3 Days คน
หน่วยงานผู้จัด: พยาธิวิทยา
สถานที่จัด : ห้องประชุมภาควิชาพยาธิวิทยา
วันที่จัดประชุม : 20 - 22 เมษายน 2554

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
รายละเอียดที่พัก:

          เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ปัญหาหลักของการสาธารณสุขของประเทศด้านหนึ่งคือปัญหาโรคติดเชื้อ ที่ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส รวมทั้งปรสิตต่างๆ ซึ่งการวิวัฒนาการของเชื้อก่อโรคเหล่านี้มีความรวดเร็วเท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ ดังที่จะเห็นได้จากการเกิดขึ้นของเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ อยู่เป็นระยะๆ ดังนั้นนอกเหนือจากกระบวนการวินิจฉัยเชื้อก่อโรคต่างๆที่ถูกต้อง รวดเร็วแล้ว ผลการทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ ที่เหมาะสม แม่นยำ จะมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้แพทย์พิจารณาเลือกยาปฏิชีวนะในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้หน่วยจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมนี้ขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงในงาน

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA