ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ

การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ดูรายชื่อ ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 300 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน

อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนตลอดงาน วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 ท่านละ 4000 บาท

ลงทะเบียน 2 วันแรก วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ท่านละ 2000 บาท

ลงทะเบียน 2 วันหลัง วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ท่านละ 2000 บาท

สถานที่จัดอบรมฯ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

*ติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวดวงเพ็ญ กล่อมกูล โทร. 02-201-1484, 02-201-2404 email : Duangphen.klo@mahidol.ac.th

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ประเภทการลงทะเบียน:

การปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินนั้นมีความหนักหน่วงและความคาดหวังจากคนไข้ค่อนข้างมาก ก่อนที่จะจบการศึกษาในฐานะแพทย์ประจำบ้าน จึงได้มีการทบทวนเพิ่มพูนวิชาการเพื่อให้เกิดความมั่นใจในองค์ความรู้                   

ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินตลอดระยะเวลา 3 ปีของการฝึกอบรม และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับแพทย์ประจำบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินให้เตรียมพร้อมสำหรับการสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม                 

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ดังนั้นภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดทำโครงการอบรม

วิชาการเรื่อง การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ โดยได้เรียนเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาบรรยายและให้ความรู้แก่แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่เข้าอบรมทุกคน

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA