โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกและการเตรียมการทางห้องปฏิบัติการ 2nd intrauterine insemination (IUI) workshop

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกและการเตรียมการทางห้องปฏิบัติการ 2nd  intrauterine insemination (IUI) workshop
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 230 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 181 คน
หน่วยงานผู้จัด: สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
สถานที่จัด : ห้องประชุม 910 BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
วันที่จัดประชุม : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ค่าลงทะเบียน

การประชุม ค่าลงทะเบียน
Lecture 1,500 บาท
Lecture +Workshop 6,000 บาท
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ประเภทลงทะเบียน:
ลงทะเบียน หากต้องการเลือกรายการลงทะเบียนใหม่ ให้รีเฟรชหน้าเว็บไซต์ใหม่

          ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มของอัตราการเกิดที่ลดลงสวนทางกับจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยจากข้อมูลในปีพศ. 2563 พบว่ามีอัตราการเกิดน้อยกว่าการตายเป็นครั้งแรก ซึ่งหากอัตราการเกิดยังมีแนวโน้มที่ลดลงเช่นนี้ จะทำให้เกิดการลดลงของจำนวนประชากร ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านโครงสร้างประชากร มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการมีบุตรให้เป็นวาระแห่งชาติ เป็นหนึ่งในนโยบาย “Quick win” เพื่อกระตุ้นให้เห็นผลในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพื่อเพิ่มการเกิดของเด็กที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการช่วยดูแลรักษาผู้มีบุตรยากให้ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์

          การดูแลรักษาเพื่อช่วยส่งเสริมการมีบุตรนั้น หนึ่งในวิธีที่ทำได้สะดวกและมีความปลอดภัยคือการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อน มีการใช้อุปกรณ์และเทคนิคทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ยุ่งยาก ราคาไม่แพง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นวิธีที่สูตินรีแพทย์ทั่วไปสามารถนำไปใช้ช่วยในการสนับสนุนการมีบุตร รวมถึงเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะมีบุตรยากได้ อย่างไรก็ดี การให้การรักษาในส่วนนี้ในภาครัฐ ยังขาดองค์ความรู้ในทางปฏิบัติเพื่อนำไปจัดตั้งหน่วยให้การรักษาแก่ประชาชน ทางคณะผู้จัดการประชุมจึงเล็งเห็นว่า การพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการเตรียมน้ำอสุจิเพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูก และการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกให้แก่แพทย์และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้ จักเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการดูแลรักษาคนไข้ผู้มีบุตรยากและสนับสนุนการมีบุตรตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของประเทศเพื่อการพัฒนาประชากร สังคม และประเทศชาติต่อไป

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.
Tags: intrauterine,

Provided by ACADEMICRAMA