โครงการจัดอบรมการประเมินเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ Health Economics Evaluation Conference

โครงการจัดอบรมการประเมินเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ Health Economics Evaluation Conference
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 6,000.00บาท
รับจำนวน : 30 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 4 คน
หน่วยงานผู้จัด: ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
สถานที่จัด : ห้องประชุม ชั้น บี อาคารสุโขเพลส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 15 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ผู้เข้าประชุม: จำนวน 30 คน

**เฉพาะบุคลากรภายในคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ภาควิชาละ 1 คนเท่านั้น**

อัตราค่าลงทะเบียน

  • ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
  • ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

 

กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567

          ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางสุขภาพทั้งการวินิจฉัย รักษา และป้องกันก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีราคาที่สูงขึ้น การประเมินเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์หรือ Health Economics Evaluation จึงมีความจำเป็นเพื่อประเมินการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าภายใต้งบประมาณอันจำกัด และมีความเสมอภาคในทุกส่วนของประชากร ทั้งนี้การทำงานวิจัยด้านการประเมินเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ มีขั้นตอนและความแตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆ เช่น การคิดต้นทุน การประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพ การสร้างโมเดล การทดสอบความไม่แน่นอน และการประเมินความเสมอภาค

          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเล็งเห็นความสำคัญทางศาสตร์นี้ แต่เนื่องจากบุคลากรในคณะฯ ยังขาดศักยภาพในการนำความรู้ในด้านการประเมินเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ มาประยุกต์ใช้ในงานประจำและงานวิจัย ดังนั้น คณะผู้จัดจึงวางแผนพัฒนาศาสตร์นี้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการเชิญกลุ่มวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตรการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านการประเมินเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ จนมีผลงานทางวิชาการมากมาย

          คณะผู้จัดจึงขอจัดประชุมอบรมในหัวข้อเรื่อง “Health Economics Evaluation Conference” ระหว่าง วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น บี อาคารสุโขเพลส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีการจัดอบรมนี้เป็นการจัดอบรมเพื่อขยายความรู้ในด้านการประเมินเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ ให้เป็นวงกว้างขึ้น และสอดคล้องกับการทำวิจัยสำหรับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เป็นผู้นำทางด้านนี้ต่อไป

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.
Tags: Economics,

Provided by ACADEMICRAMA