Ramathibodi Pediatric Hemato-Oncology Boost Up Day 2024

Ramathibodi Pediatric Hemato-Oncology Boost Up Day 2024
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 150 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 37 คน
หน่วยงานผู้จัด: กุมารเวชศาสตร์
สถานที่จัด : ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5
วันที่จัดประชุม : วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567

อัตราลงทะเบียน

  • บุคลากรภายใน      300 บาท
  • บุคลากรภายนอก   500 บาท
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ประเภทลงทะเบียน:

          “เด็กไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก” จากวลีนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กมีความต้องการการดูแลด้านต่างๆที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ การดูแลรักษาความเจ็บป่วยในผู้ป่วยเด็กก็เช่นกัน มีลักษณะที่เป็นปัจเจกและเป็นเอกลักษณ์ สำหรับโรคทางโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาก็มีความสำคัญไม่แตกต่างกับโรคกลุ่มอื่นๆ และยังต้องการการศึกษา พัฒนาเพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นไป ในประเทศไทย ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่อีกมาก ทำให้การดูแลผู้ป่วยในระยะเบื้องต้นและการตระหนักถึงภาวะเหล่านี้มีความสำคัญ โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้

          สำหรับโรคทางโลหิตวิทยาในเด็ก เป็นโรคที่มีความหลากหลาย สามารถพบได้ตั้งแต่โรคที่พบได้ทั่วไป เช่น ภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก โรคธาลัสซีเมีย จนไปถึงภาวะอื่นๆที่มีความสำคัญ แต่พบได้ไม่บ่อย เช่น ภาวะไขกระดูกฝ่อ ซึ่งแต่ละภาวะความผิดปกติจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้จากการที่บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ อาจจะทำให้บุคลากรที่อยู่ที่หน่วยสุขภาพท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้มากขึ้น เช่น การดูแลให้ส่วนประกอบโลหิตในผู้ป่วยที่ซีด การฉีดแฟคเตอร์เข้มข้น การกายภาพบำบัด เป็นต้น

          โรคมะเร็งในเด็ก เป็นโรคที่พบไม่บ่อยแต่มีความสำคัญ ปัจจุบันการรักษามะเร็งที่หน่วยสุขภาพท้องถิ่นอาจจะเป็นไปได้ยาก แต่การสงสัยภาวะนี้ได้เร็ว จะนำมาสู่การส่งต่อเพื่อทำการตรวจวินิจฉัย ตรวจระยะของโรค และการรักษา ซึ่งจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพในผู้ป่วย และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยปกติแล้วพยากรณ์โรคของมะเร็งในเด็กโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับโรคมะเร็งที่พบในผู้ป่วยกลุ่มอื่น ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงควรได้รับโอกาสในการรักษาเทียบเท่ากับโรคอื่นๆเช่นกัน นอกจากนี้บุคลากรหน่วยสุขภาพท้องถิ่นอาจจะต้องมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้มากขึ้น เช่น การติดตามเบื้องต้น การดูแลแบบประคับประคอง ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นต้น

          เนื่องจากสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เห็นความสำคัญเหล่านี้ โดยเฉพาะการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก จึงได้เชิญวิทยากรภายในคณะฯ มาเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมให้แก่แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์และบุคคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ที่สนใจ ให้ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็น ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ และเป็นประทีปส่องทางด้านการแพทย์ของประเทศไทย

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.
Tags: Hemato,

Provided by ACADEMICRAMA