โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ สู่การพยาบาลให้สารน้ำอย่างปลอดภัย ปีที่2” (Re Skill & Up Skill for Safety Infusion Nurses EP2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ สู่การพยาบาลให้สารน้ำอย่างปลอดภัย ปีที่2”  (Re Skill & Up Skill for Safety Infusion Nurses EP2
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 5,000.00บาท
รับจำนวน : 150 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 51 คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : ห้องประชุมอรรถสิทธ์ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์
วันที่จัดประชุม : 4-6 กรกฎาคม 2567

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

 

วันที่จัด : 4-6 กรกฎาคม 2567 (คิดเป็นจำนวน 21 ชั่วโมง) ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 2 วัน และภาคปฏิบัติ 1 วัน

ลงทะเบียน หากต้องการเลือกรายการลงทะเบียนใหม่ ให้รีเฟรชหน้าเว็บไซต์ใหม่

           การใช้สายสวนหลอดเลือดดำส่วนปลายและส่วนกลางเพื่อการรักษา ถูกใช้แพร่หลายทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วย ยา สารอาหาร องค์ประกอบของเลือดทางหลอดเลือดดำ ผ่านสายสวนหลอดเลือดดำส่วนปลายเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของหลอดเลือดเช่น หลอดเลือดแข็ง เล็ก เปราะ แตกง่ายและภาวะหลอดเลือดดำอักเสบจากความเข้มข้นของสารน้ำและยา หรือมีปัจจัยส่งเสริมอื่น ๆ เช่น มีภาวะบวม ทำให้มีความยากลำบากในบริหารยาทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย อาจงผลให้ผู้ป่วยนอนนานขึ้นหรืออาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

           ปัจจุบันมีเทคโนโลยีและนวตกรรมในการคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนปลายและกลาง ได้แก่ การนำultrasound มาช่วยในการคาสายสวนหลอดเลือดดำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใส่ให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น ลดความเจ็บปวด ลดจำนวนครั้งของการแทงหลอดเลือดได้ สายสวนอยู่ในหลอดเลือดอย่างเหมาะสม พยาบาลจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ เพิ่มเติมทักษะดังกล่าว เพื่อหวังให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ลดความเจ็บปวด และพึงพอใจสูงสุด ถึงแม้ว่าจะมีใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการคาสายสวนหลอดเลือดดำแล้วนั้น ขณะเดียวกันการดูแลขณะคาสายสวนหลอดเลือดดำ ก็เป็นสิ่งสำคัญมากด้วยเช่น โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น เช่น การเกิด CABSI การอุดตัน และการเลื่อนหลุด ดังนั้นพยาบาลในยุคปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องมีสมรรถนะทั้งด้านองค์ความรู้ ต้องมีการพัฒนาทักษะเดิมของตนเองให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพโดยการอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และที่สำคัญต้องเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนหลอดเลือดดำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยสูงสุด

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมแบงค็อก มิดทาว์น โฮเท็ล

สนใจติดต่อ คุณคูโบ้ 02-034-3888

ห้องพักเดี่ยว (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

ห้องพักคู่ (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท


2.
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

สนใจติดต่อ คุณมณีรัตน์ 097-941-4916

ห้องพักเดี่ยว (รวมอาหารเช้า) 1,400 บาท

ห้องพักคู่ (รวมอาหารเช้า) 1,600 บาท

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Tags: Safety,

Provided by ACADEMICRAMA