โครงการอบรมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด หลักสูตร 1 เดือน Training Program of Nursing Specialty for Nutrition Support nurses

โครงการอบรมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด หลักสูตร 1 เดือน Training Program of Nursing Specialty for Nutrition Support nurses
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 30,000.00บาท
รับจำนวน : 24 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 12 คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดประชุม : 4 มิย. - 12 กค. 2567

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 30,000 บาท

 

ระยะเวลาดำเนินการ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

  1. ภาคทฤษฎีการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ (workshops) 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 และ 10-12 มิถุนายน 2567
  2. ฝึกปฏิบัติจริงในคลินิก 11-12 วัน แบ่งเป็น 3 ระยะ*
  • ฝึกปฏิบัติรวมและศึกษาดูงาน รวมทุกรุ่น วันที่ 13 มิถุนายน 2567
  • ภาคปฏิบัติในคลินิก 11 วัน และ ภาคปฏิบัติในชุมชน 1 วัน
    แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 12 คน (เลือกคนละ 1 รุ่น) ดังนี้
    • รุ่นที่ 1 ฝึกปฏิบัติวันที่ 14 ,17 - 21 และ 24 – 28 มิถุนายน 2567
    • รุ่นที่ 2 ฝึกปฏิบัติวันที่ 1 – 5 และ 8 - 12 กรกฎาคม 2567

 

*หมายเหตุ ช่วงปฏิบัติแต่งกายชุดพยาบาล

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
เลือกรุ่นภาคปฏิบัติ:

          ภาวะทุพโภชนาการเป็นปัญหาสำคัญของผู้ป่วย โดยเฉพาะในช่วงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เพิ่มระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล อัตราการตายและค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบว่า ภายหลังจากอยู่โรงพยาบาลมีปัญหาทุพโภชนาการเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10-70 การให้โภชนบำบัดที่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคเฉียบพลันหรือเรื้อรังเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยร่วมไปกับการรักษาเฉพาะ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา ในทางปฏิบัติการลดอัตราการขาดสารอาหารในโรงพยาบาลสามารถได้รับอิทธิพลจากการดำเนินงานหลากหลายกลยุทธ์ทางด้านโภชนาการ เป็นที่ยอมรับกันดีว่าการขาดสารอาหารมีความเกี่ยวข้องกับอาการทางคลินิกที่ไม่พึงประสงค์ แม้ว่าข้อมูลที่แตกต่างกันในการศึกษามีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการให้โภชนาการอย่างเหมาะสมตั้งแต่ต้นสามารถลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล การกลับมารักษาซ้ำอัตราการตาย และค่าใช้จ่ายในการดูแล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้จึงต้องมีทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วย นักกำหนดอาหาร พยาบาล และแพทย์ ในการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลโภชนาการ ทั้งขณะอยู่โรงพยาบาลและภายหลังจากกลับบ้าน .

          การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ความรู้และทัศนคติในการดูแลด้านโภชนาการของพยาบาลภายหลังการฝึกอบรมดีขึ้น ชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมการฝึกอบรมระยะสั้นช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ของพยาบาลทางด้านโภชนาการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาของผู้ป่วยในปัจจุบันมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการดูแลทางด้านโภชนาการทั้งด้านความรู้และทักษะการดูแลที่ทันสมัยจึงมีความสำคัญ

          ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เล็ง เห็นความสำคัญที่พยาบาลผู้ปฏิบัติงานควรได้รับความรู้ทางด้านโภชนาการที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ สร้างสรรค์แรงบันดาลใจของการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยในด้านโภชนาการ

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2683 หรือ 081-334-1528

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,200 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Link website : http://www.grandtowerinn.com/rama6/


2.
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 02-246-7800 มือถือ (คุณมณีรัตน์) 097-941-4916

ห้องพักเดี่ยว (รวมอาหารเช้า) 1,400 บาท*

ห้องพักคู่ (รวมอาหารเช้า) 1,600 บาท*
 

Link website : http://www.centuryparkhotel.com/

*รวมรถรับส่ง ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี3.
โรงแรมเดอะ สุโกศล (ถนนศรีอยุธยา)

Deluxe single (รวมอาหารเช้า) 2,400 บาท

Deluxe twin (รวมอาหารเช้า) 2,600 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-247-0123 มือถือ 083-899-0397

 
4.
โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-6281111 ต่อ 1342, 1343

Link website : http://www.princepalace.co.th/

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Tags: Nutrition,

Provided by ACADEMICRAMA