ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

อบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ “AI for Medical Diagnosis”

อบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์  “AI for Medical Diagnosis”
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 7,000.00บาท
รับจำนวน : 40 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 5 คน
หน่วยงานผู้จัด: ภาควิชาระบาดวิทยาคลีนิกและชีวสถิติ
สถานที่จัด : ชั้น 3 ห้อง 319 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
วันที่จัดประชุม : 22 – 24 มิถุนายน 2564

เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเป็นระบบออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม

อัตราค่าลงทะเบียน

- ลงทะเบียนก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  คนละ 5,500 บาท 

- ลงทะเบียนหลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คนละ 7,000 บาท 

ในปัจจุบันข้อมูลทางสุขภาพมีการจัดเก็บทั้งในรูปแบบ Structured และ Unstructured การนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อให้เกิดผลงานทั้งต่อการบริหารจัดการและการวิจัยด้านสาธารณสุข อาศัยศาสตร์หลายๆ ด้านรวมกัน ได้แก่ ความรู้ด้านระบบสาธารณสุขและคลินิกที่เกี่ยวข้อง, ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และความรู้ด้านการวิเคราะห์ทั้งทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ทั้งนี้การทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางสุขภาพ (Data Science for Healthcare) มีขั้นตอนและความแตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆ เช่น การจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และ/หรือมีรูปแบบต่างๆ, การใช้หลักการเรียนรู้ของเครื่องมาประกอบการวิเคราะห์ เป็นต้น 

ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เล็งเห็นความสำคัญทางศาสตร์นี้  แต่เนื่องจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ยังขาดศักยภาพในการนำความรู้ ในด้าน Data Science for Health Care มาประยุกต์ใช้ในงานประจำและงานวิจัย ดังนั้น คณะผู้จัด จึงจัดอบรม ในหัวข้อเรื่อง “Data Science for Healthcare: AI for Medical Diagnosis” ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2564 

การจัดอบรมนี้เป็นการจัดอบรมเพื่อขยายความรู้ในด้าน Data Science for Healthcare: AI for Medical Diagnosis ให้เป็นวงกว้างขึ้น และสอดคล้องกับการทำวิจัยสำหรับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เป็นผู้นำทางด้านนี้ต่อไป

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA