Application of Prostheses and Orthoses in Common Clinical Practices

Application of Prostheses and Orthoses in Common Clinical Practices
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 2,000.00บาท
รับจำนวน : 60 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 27 คน
หน่วยงานผู้จัด: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถานที่จัด : ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
วันที่จัดประชุม : 7 - 8 มีนาคม 2562

อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 2000 บาท

ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนั้นมีเนื้อหาค่อนข้างกว้าง อาทิเช่น เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับโรคทางระบบประสาท เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับระบบกล้ามเนื้อ เอ็น และกระดูก เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับโรคทางระบบหัวใจ ทางเดินหายใจ และระบบหลอดเลือด เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยตัดแขนขาและกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ช่วยและเทคโนโลยีช่วยคนพิการ เป็นต้น โดยความรู้ในแต่ละหัวข้อข้างต้นเองนั้นล้วนมีการพัฒนาแนวทางการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการยากที่แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแต่ละคนจะเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในทุกแขนงของการฟื้นฟู

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดีเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงดำเนินการจัดการอบรมวิชาการขึ้น โดยครั้งนี้มุ่งเน้นในด้านกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ช่วยและเทคโนโลยีช่วยคนพิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป และแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์จากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA