แบบฟอร์มแจ้งยืนยันการชำระเงิน

ที่อยู่:

งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:
02-2012193, 02-2011542

แฟกซ์:
02-2012607
ชื่อ:
นามสกุล:
วิธีการชำระเงิน:
รหัสลงทะเบียน/รหัสโครงการ:
วัน/เดือน/ปี ที่ทำการโอน:
เอกสารแนบเช่นรูปภาพหลักฐานการโอนเงิน:
หมายเหตุ:
กรุณากรอกรหัสป้องกันสแปม:

Untitled Document

Provided by ACADEMICRAMA