อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียงลำดับโดย:
การบริหารจัดการผู้ป่วยสับสนและก้าวร้าว
การบริหารจัดการผู้ป่วยสับสนและก้าวร้าว
ฝ่ายการพยาบาล
14th Ramathibodi Plastic Surgery Annual Symposium 2017
14th Ramathibodi Plastic Surgery Annual Symposium 2017
ศัลยศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Essential Blocks for Daily Clinical Practice
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Essential Blocks for Daily Clinical Practice
ภาควิสัญญีวิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “First Step for Critical Care Nurses 2018”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “First Step for Critical Care Nurses 2018”
ฝ่ายการพยาบาล
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดในช่องหูและกระดูกเทมโพราล International Practical Course in Otology and Temporal Bone Surgery
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดในช่องหูและกระดูกเทมโพราล International Practical Course in Otology and Temporal Bone Surgery
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Emergency and Critical Care Medicine Update" ครั้งที่ 3
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Emergency and Critical Care Medicine Update" ครั้งที่ 3
ภาควิชาอายุรศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ECMO 4.0 plus : Basic, Advanced and Beyond
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ECMO 4.0 plus : Basic, Advanced and Beyond
คณะกรรมการหอผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤต
การบริหารจัดการผู้ป่วยสับสนและก้าวร้าว
การบริหารจัดการผู้ป่วยสับสนและก้าวร้าว
ฝ่ายการพยาบาล
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 2
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 2
หน่วยวิจัยทางคลินิก
การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง (Lung Volume and DLCO)
การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง (Lung Volume and DLCO)
ภาควิชาอายุรศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Essential Blocks for Daily Clinical Practice
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Essential Blocks for Daily Clinical Practice
ภาควิสัญญีวิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (5th ARAC) เรื่อง Update in Basics and Advanced Anesthesia 2018 and Airways management and Hemodynamic monitoring workshop
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (5th ARAC) เรื่อง Update in Basics and Advanced Anesthesia 2018 and Airways management and Hemodynamic monitoring workshop
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
15th Ramathibodi Plastic Surgery Annual Symposium 2018
15th Ramathibodi Plastic Surgery Annual Symposium 2018
ศัลยศาสตร์
Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2018: basic, present and future trend
Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2018: basic, present and future trend
อายุรศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2019 เรื่อง Evidence-based Clinical update : Strategy for Safe and Efficient Blocks in Orthopedic Surgery
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2019 เรื่อง Evidence-based Clinical update : Strategy for Safe and Efficient Blocks in Orthopedic Surgery
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 1
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 1
หน่วยวิจัยทางคลินิก
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
การอบรม การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง (Lung Volume and DLCO)
การอบรม การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง (Lung Volume and DLCO)
ภาควิชาอายุรศาสตร์

Provided by ACADEMICRAMA