อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียงลำดับโดย:
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential  in  pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2019
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2019
ฝ่ายการพยาบาล
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " เพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ"
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " เพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ"
ศูนย์โรคการนอนหลับ
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดในช่องหูและกระดูกเทมโพราล International Practical Course in Otology and Temporal Bone Surgery
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดในช่องหูและกระดูกเทมโพราล International Practical Course in Otology and Temporal Bone Surgery
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 2
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 2
หน่วยวิจัยทางคลินิก
Ramathibodi ECMO 2019
Ramathibodi ECMO 2019
กุมารเวชศาตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต” ครั้งที่ 9
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต” ครั้งที่ 9
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential  in  pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
โครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Moving forward from current guideline to personalized critical care medicine”
โครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Moving forward from current guideline to personalized critical care medicine”
อายุรศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Essential Blocks for Daily Clinical Practice”  ครั้งที่ 4
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Essential Blocks for Daily Clinical Practice” ครั้งที่ 4
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2020
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2020
ฝ่ายการพยาบาล
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
โครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Moving forward from current guideline to personalized critical care medicine”
โครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Moving forward from current guideline to personalized critical care medicine”
อายุรศาสตร์
โครงการ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ICU Shortcuts: Advanced Intensive Care Medicine Made Simple”
โครงการ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ICU Shortcuts: Advanced Intensive Care Medicine Made Simple”
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูการทรงตัวผ่านระบบประสาทการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular rehabilitation)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูการทรงตัวผ่านระบบประสาทการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular rehabilitation)
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

Provided by ACADEMICRAMA