อบรมทางวิชาการ

อบรมทางวิชาการ

เรียงลำดับโดย:
Basic Epidemiology and Biostatistics 2008
Basic Epidemiology and Biostatistics 2008
Academic
เทคนิคการเขียนและผลิตตำราทางวิชาการ
เทคนิคการเขียนและผลิตตำราทางวิชาการ
Academic
Pearl of Practice in Internal Medicine
Pearl of Practice in Internal Medicine
Academic
Legal issue for Non - Medical
Legal issue for Non - Medical
Academic
การดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงพยาบาล
การดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงพยาบาล
Academic
Clinical Research Coordinator (CRC) Program 2009
Clinical Research Coordinator (CRC) Program 2009
Academic
Medical Informatics&Database Management
Medical Informatics&Database Management
Academic
Ramathibodi  Clinical  Update  in  Medicine  2006 เรื่อง Pitfall in Medical Practice
Ramathibodi Clinical Update in Medicine 2006 เรื่อง Pitfall in Medical Practice
Academic
Ramathibodi  Clinical  Update  in  Medicine  2007 เรื่อง Pitfall in Medical Practice ”
Ramathibodi Clinical Update in Medicine 2007 เรื่อง Pitfall in Medical Practice ”
Academic
Clinical Research from basic to practical points
Clinical Research from basic to practical points
สาขาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
Clinical Research Coordinator (CRC) Program 2011
Clinical Research Coordinator (CRC) Program 2011
Academic
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการผ่าตัด
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการผ่าตัด
Academic
การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพสู่การเป็น Case manager และ APN
การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพสู่การเป็น Case manager และ APN
ฝ่ายการพยาบาล
คุณภาพอากาศในโรงพยาบาลกับสุขภาพผู้ทำงาน
คุณภาพอากาศในโรงพยาบาลกับสุขภาพผู้ทำงาน
Academic
Pain Onward 2012: Essential Issue for Nurse
Pain Onward 2012: Essential Issue for Nurse
ฝ่ายการพยาบาล
อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 33
อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 33
ศัลยศาสตร์
คุณภาพอากาศในโรงพยาบาลกับสุขภาพผู้ทำงาน
คุณภาพอากาศในโรงพยาบาลกับสุขภาพผู้ทำงาน
อาชีวอนามัย
Clinical Research Coordinator (CRC) Program 2013
Clinical Research Coordinator (CRC) Program 2013
สาขาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 35
อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 35
ศัลยศาสตร์
การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปี 2558
การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปี 2558
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Provided by ACADEMICRAMA